[OT] Windows XP nepoznaji antivir NOD 32?

Volák Vladimír volak@stapro.cz
Úterý Září 25 12:02:37 CEST 2007


NOD používám už od W98, nikdy s detekcí nebyl problém, zkuste reinstalovat NOD bez spuštěných dalších aplikací. A pokud máte nějakou jinou detekci virů, tak ji vypněte, NOD na rozdíl od AVG na to není tak citlivý, ale...

Vladimír 

> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz 
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Jindrich Kubec
> Sent: Tuesday, September 25, 2007 11:25 AM
> To: HW-news
> Cc: HW-news
> Subject: Re: [OT] Windows XP nepoznaji antivir NOD 32?
> 
> At 11:17 25.9.2007, Saša Svobodová wrote:
> >Windows to nìjak poznat musejí, proto¾e pøedpokládám ¾e AVG je také 
> >NeMS a bezpeènì jej poznají a komunikují s ním. Jakmile je AVG v 
> >chybovém stavu, tak to øíká i Centrum zabezpeèení Windows. Jak to 
> >dìlají nevím, ale jde to.
> 
> Je na to komunikacni knihovna, kterou to antivir dava aktivne 
> najevo windows. Dost casto to blbne, kdyz ma clovek spatne datum (rok)
> 
> BTW: AVG, pfff ;o)
> 
> 
>         Jindrich Kubec
> 
> ---------------------------------------------------------------
>  ALWIL Software a.s. Prubezna 76, Praha 10, 100 00, Czech Rep.
>  phone: (+420) 274 005 666      fax: (+420) 274 005 888
>  email: kubecj@avast.com       web: http://www.avast.com
> --------------------------------------------------------------- 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz 
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


Další informace o konferenci Hw-list