[OT] Windows XP nepoznaji antivir NOD 32?

Jindrich Kubec kubecj@asw.cz
Úterý Září 25 11:24:47 CEST 2007


At 11:17 25.9.2007, Saša Svobodová wrote:
>Windows to nìjak poznat musejí, proto¾e pøedpokládám ¾e AVG je také
>NeMS a bezpeènì jej poznají a komunikují s ním. Jakmile je AVG v
>chybovém stavu, tak to øíká i Centrum zabezpeèení Windows. Jak to dìlají
>nevím, ale jde to.

Je na to komunikacni knihovna, kterou to antivir dava aktivne najevo 
windows. Dost casto to blbne, kdyz ma clovek spatne datum (rok)

BTW: AVG, pfff ;o)


         Jindrich Kubec

---------------------------------------------------------------
 ALWIL Software a.s. Prubezna 76, Praha 10, 100 00, Czech Rep.
 phone: (+420) 274 005 666      fax: (+420) 274 005 888
 email: kubecj@avast.com       web: http://www.avast.com
--------------------------------------------------------------- 
Další informace o konferenci Hw-list