Mereni vysky hladiny v nadrzi?

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Pátek Září 7 15:58:52 CEST 2007


S tou presnostou a stabilitou aj amaterskeho riesenia nevidim ziaden
problem. uP bude generovat priamo UZ frekvenciu pre vysielac. Rovnako
bude bude merat cas odozvy. Toto je odvodene od krystalu. Vplyv teploty
je mozne (ako som pisal) eliminovat porovnavacou metodou s meranim
znamej vzdialenosti. To je presne aj stabilne z principu. Alebo
teplomernym cidlom. Myslim, ze s aj dnesnymi integrovanymi cidlami
napr. s I2C, SPI,... vystupom (aby to bolo jednoduche na obsluhu z uP a
nezavisle na dalsich analogovych suciastkach) velmi neutrpi presnost
ani stabilita.

Cenu asi najviac ovplyvni cena samotneho UZ vysielaca/prijimaca (su
oddelene, alebo aj jednoprvkove). Ten by mal byt do vonkajsieho
prostredia. Sucasne ceny nepoznam. Ostatne je bizuteria. No samozrejme
este cas na vyvoj SW, ale ak to ma niekto ako konicka :-)

miro


--- Alesu <alesu@seznam.cz> wrote:

> Ultrazvukové mìøení je velice dobré, ale pro amatérskou konstrukci,
> pokud má
> mít nìjakou pøesnost a stabilitu se to moc nehodí. Já jsem tento
> snímaè
> pou¾íval, jednalo se o nìjaký star¹í francouzský prùmyslový, kterému
> jsem
> musel opravit zdrojovou èást. Fungoval asi tøi roky a pak zas ode¹el.
> Pøe¹el
> jsem tedy na to hydrostatické mìøení, viz mùj minulý mejl, a to mì
> bezvadnì
> vyhovuje a dá se poøídit vlastní prací do 1kKè. Profi to stojí cca 10
> kKè a
> profi ultrazvuk tak 15 kKè.
> 
> Spp alesu 
> 


      ____________________________________________________________________________________
Park yourself in front of a world of choices in alternative vehicles. Visit the Yahoo! Auto Green Center.
http://autos.yahoo.com/green_center/ Další informace o konferenci Hw-list