este k tym MKO

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Pátek Říjen 12 16:26:30 CEST 2007


Na meranie kapacit som si kedysi spravil jednoduchy bastel s (POZOR!)
555 (ta rumunska BetaE, ci tak nejako), ale ako katalogovy astabilny
multivibrator - meria sa frekvencia. Myslim, ze mi to stale funguje a
na bezne ucely merania kapacity presnost postacuje. Mne vtedy slo
hlavne o urcenie kapacit neznamych SMD kondenzatorov a s tym zapojenim
nie je problem odlisit od seba 1n a 1n5 napriklad... Rozsah
pouzitelnosti ma od cca 10p do jednotiek mikro. Hodnoty tych 2 odporov
mozem vecer poslat, ak by bol zaujem.

miro


--- Saša Svobodová <sasa.svobodova@centrum.cz> wrote:

> Hezké odpoledne,
> 
>   tak to moje chlupatice dìlala pokusy a zjistila, ¾e 74121 je
> dosti 
> pøesný obvod a dodr¾uje dobu kyvu jak má. NE555 je na tom o hodnì
> hùøe a 
> TS555 ani nemluvì. Zatím co 74121 dodr¾ela kyv s pøesností na deseti 
> sekundy u délky 5s tak oba vychvalované obvody mìli problém se u 1s 
> udr¾et na jednu desetinu. Bipolární verze to zvládala o nìco lépe.
> 
>   Jako nejlep¹í se nakonec ukázala kombinace 7400 + 741 a nìjaká 
> bi¾uterie kolem :-)
> 
>   Pokud bych dìlala èasovaè na takovouto dobu, dala bych tam asi 
> nìjaké digitální udìlátko. Ale já si ovìøovala jeden obvod z knihy. 
> Jednalo se o mìøení kapacity podle délky kyvu MKO, tak¾e proto jsem 
> bádala tímto smìrem. Bylo to hezké bádání, ale zatím konèí, proto¾e
> je 
> spousta jiné práce co je potøeba udìlat (napøíklad zkou¹eè na ASE4) a
> 
> tak si budu pamatovat, co jsem zjistila a nechám to na "nìkdy pøí¹tì"
> :-)
> 
>   Jen nevím, co pøesnì potøebuje TTL oproti "normálním" souèástkám.
> 
> Kvalitní napájení potøebují pøece v¹echny obvody. Nebo na nìco 
> zapomínám? (v rozvodu kondenzátory, ¹iroké spoje vedoucí napájecí
> proud)
>    ____________________________________________________________________________________
Shape Yahoo! in your own image. Join our Network Research Panel today!  http://surveylink.yahoo.com/gmrs/yahoo_panel_invite.asp?a=7 

Další informace o konferenci Hw-list