***SPAM*** Re: OT: Chemie kolem nás

Jaroslav Lukesh lukesh@seznam.cz
Neděle Listopad 25 12:52:03 CET 2007


Nojo, ale radiokarbonové datování nezmerí nic co je starsí 2e5 let (a to jen 
na cca 2 místech na svete). A pri tomto uz je chyba vetsí nez ohromná.

----- Original Message ----- 
From: "Jan Waclawek" <konfera@efton.sk>


Mno, ak sa jedna ozaj o vedu a nie o odvodeny popularnonaucny zaner ci 
nedajboze novinarmi pokrutene paskvily, tak su pouzivane aj ine, vhodnejsie 
sposoby uvedenia neistoty nez bezne slovicka ako "snad", "pravdepodobne"...

Napriklad radiokarbonove datovanie sa vzdy uvadza s velmi konkretnou 
chybou...

wek----- Original Message ---------------
>On ale hned ze zaèátku pí¹e o vzniku hmoty, bylo by zajímavé poètení kdyby
>to svým pohledem skloubil dohromady.
>
>Mì se na tom líbí to, jak pokud vìda nìco pøedpokládá, pou¾ívá slùvko
>"snad". Dne¹ní zøídka u¾ívané slùvko "pravdìpodobnì" je toti¾ matolik 
>dlouhé
>a nepøirozené, ¾e jej mnozí i rádi pøeslechnou. To se dnes ani za na¹ich
>mladých let moc nepou¾ívalo a prostì to tak je ikdy¾ jsme si to vycucali z
>prstu a basta. Tøeba datování pomocí C14 a urèování stáøí hornin nebo
>podezøele slabý nános bahna na moøském dnì :-D - anebo tøeba poloèas 
>rozpadu
>magnetického pole zemì a jeho poèáteèní velikost :-D
>
>Nìkteré vìci nezapadající do nìkteré teorie se holt úèelovì vynechávají aby
>na její umìlé dogma nemìly vliv.
> 
Další informace o konferenci Hw-list