tišťáky z Eagle

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Pondl Z 25 23:41:23 CEST 2006


Posielam sukromne vo formate PostScript, pre istotu aj zrkadlovo.

miro

PS: islo to otvorit v Eagle 4.16 free


--- Aleš Filip <konference2@centrum.cz> wrote:

> 
> Dobr den,
> 
>  Nemám Eagle 4.11, a potøeboval bych z pøílohy udìlat obrázek
> tiku
>  (èerné spoje na bílém). Mohl by mi to nìkdo prosím vyexportovat a
>  poslat? Chci to zítra zkusit udìlat na laserovém plotteru. Dík.
> 
> 
> --
> Ale Filip  ICQ:64650313
> Kutna Hora  Czech Republic
>  http://afilip.kgb.cz>
_______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Dal informace o konferenci Hw-list