OT matematika

Snail Instruments snail@iol.cz
Neděle Červen 18 17:48:53 CEST 2006


>Na ciferníku hodin jsou propojeny èíslice 1,5,8 pøímkami. Spoèítejte
>jednotlivé úhly trojúhelníku, který je pøímkami tvoøen.
>
>Napadá vás nìkoho jak to øe¹it ?

Casto neni od veci podivat se, jakou latku zrovna probiraji. Ted asi 
stredovy a obvodovy uhel.

J. Hanzal

Další informace o konferenci Hw-list