Manchester for X51

Snail Instruments snail@iol.cz
Sobota Červen 18 16:29:30 CEST 2005


>Jsem v koncích s VF modulkem RXQ1 :(( http://www.micropik.com/pdf/RXQ1.pdf
>Zatím se mì nepodaøilo korektnì pøenést ani byte.
>Zkou¹el v¹echny pøenosové rychlosti  1200 .2400 4800 a 9600
>Pokusnì jsem vysílal hodnoty kde je vyvá¾ený poèet log I  a Log 0
>a stále nic.( 2pøenosy z 10 jsou uspì¹né a to je¹tì ne zcela )

Jak to vypada na osciloskopu? Takhle tezko radit. Nekdy pomuze vyslat jako 
prvni znak 0xFF, tim se prijimac 'zasynchronizuje' na spravny start/stop bit.

J. Hanzal

Další informace o konferenci Hw-list