RE: Kterak správně změřit odběr proudu za delší čas ?

Snail Instruments snail@iol.cz
Středa Červen 1 07:22:58 CEST 2005


>Jen¾e to mìøení je právì to, v èem mám ponìkud nejasno.
>Opravte mnì, pokud se pletu, ale pokud zapojím do obvodu mìøák (tøeba mùj
>starý dobrý HP-34401A) a z PC ho budu periodicky aktivovat a mìøit (napø. 1x
>za sekundu), tak mìøící pøístroj zmìøí nikoli spotøebu, ale proud momentálnì
>tekoucí obvodem.

Nejjednodussi je zapojit merene zarizeni pres RC clanek, jehoz casova 
konstanta je mnohem vetsi nezli perioda odberu (zde 1s). Na odporu se po 
ustaleni primo zmeri prumerna hodnota proudu.

J. Hanzal

Další informace o konferenci Hw-list