OT: soft na kreslení ( diagramů atd.)

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Středa Prosinec 14 23:11:32 CET 2005


Skuste shareware SmartDraw (napr.
http://www.gold-software.com/SmartDraw7SuiteEdition-file8920.html)

miro


--- Petr Sremr <sremr@hwg.cz> wrote:

> Zdravim,
> 
> zkuste Dia. Je to Linuxovy programek, ale je k dispozici i verze pro 
> Win32...
> 
> http://www.gnome.org/projects/dia/
> 
> --
> Petr Sremr
> HW group
> 
> vymetalt napsal(a):
> > Mám za úkol nakreslit na páteèní ráno hrùzu diagramù, mít èas, tak
> ¹áhnu bez ostychù k malování, ale je toho pøíli¹, tak bych to rád
> zautomatizoval. Byl jsem odkázán na Visio. Na¹el jsem na MS trial
> verzi, po ukrutných tøech hodinách stáhl, nainstaloval a musím uznat,
> ¾e ten soft je naprosto geniální. Problém je ov¹em v exportu. A» dám
> cokoliv, visio letí. Zkou¹el jsem i na druhým pc, který by nemuselo
> být tak "zav¹ivené" a stejný problém. Nakopnìte mì nìkdo, kde hledat
> problém, pøípadnì co pøedhodit guglu, aby vracel relevantní dotazy.
> V¹e co jsem na¹el jsou plnì placený softy, nebo nìjaký kryplwary.
> Dùle¾itý je, abych ten soft mìl ráno, mohl z nìj exportovat (cokoliv
> k vlepení do docu k tisku) a pøedev¹ím mìl mo¾nost ukládat a prùbì¾nì
> upravovat. Pøedev¹ím nesmí jít o nìjakou omezenou verzi, co bude
> tisknout "created with", atd. (Beru cokoliv, jde o jednodenní
> jednorázovku.) Jde o diagramy a bloková schémata, kde budou pou¾ity
> obdelníky, elipsy, jedno a oboustranné ¹ipky
>  a 
> >  kosoètverce (a samozøejmnì do nich, èi k nim vkládat textové
> popisy). Díky za pozoronost a pøípadné reakce.
> > 
> > T.V.
> > 
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list@list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Další informace o konferenci Hw-list