Sie»ová práčka - Sie»ový filter

Daniel Valuch daniel.valuch@wanadoo.fr
Středa Prosinec 14 20:35:19 CET 2005


no myslim, ze k zosilnovacu s TDA2005 to asi nebude treba :-)
v tomto pripade musite brat ohlad na retoriku high-endistov, vyznam 
sietoveho filtra je asi taky ako u kazdeho ineho zariadenia
b.


P H I L O M A N wrote:

>mnohokrát som počul a čítal o prínose sie»ových práčok, či sie»ových filtrov
>pre audio zariadenia. bohuľiaµ, nemám ani ąajnu, akým spôsobom to funguje.
>rád by som  sa prítomných expertov a ąpecialistov opýtal:
>
>1. sie»ový filter a práčka - je to to isté?
>2. ako to funguje? predpokladam, ľe to nie je nič zloľité, nepodarilo sa mi
>vvąak doteraz vygooglova» nič relevantné, okrem obrázkov uľ hotových
>výrobkov.
>3. máte niekto k danému zariadeniu popis, prípadne schmu, alebo nedajboľe aj
>nejaké vzorce?
>
>ďakujem za akékoµvek info, ktoré nebude o tom, kde sa to dá kúpi». chcem si
>to postavi», len neviem, ako zača».
>  
>

Daląí informace o konferenci Hw-list