Sie»ová práčka - Sie»ový filter

P H I L O M A N philoman@atlas.sk
Středa Prosinec 14 20:12:46 CET 2005


mnohokrát som počul a čítal o prínose sie»ových práčok, či sie»ových filtrov
pre audio zariadenia. bohuľiaµ, nemám ani ąajnu, akým spôsobom to funguje.
rád by som  sa prítomných expertov a ąpecialistov opýtal:

1. sie»ový filter a práčka - je to to isté?
2. ako to funguje? predpokladam, ľe to nie je nič zloľité, nepodarilo sa mi
vvąak doteraz vygooglova» nič relevantné, okrem obrázkov uľ hotových
výrobkov.
3. máte niekto k danému zariadeniu popis, prípadne schmu, alebo nedajboľe aj
nejaké vzorce?

ďakujem za akékoµvek info, ktoré nebude o tom, kde sa to dá kúpi». chcem si
to postavi», len neviem, ako zača».


Daląí informace o konferenci Hw-list