displej LCD

Snail Instruments snail@iol.cz
Středa Duben 6 20:26:52 CEST 2005


>   Potøeboval bych poradit. Mám tady nìkolik displejù Epson ECM-A0404.
>   Je to zøejmì 2 x 20znakù. Nevíte nìkdo, co to má za øadiè, pøípadnì
>   zapojení pinù (je jich 16). Google nic nena¹el.

Na 99% je spolehnuti, ze tam bude HD44780.

J. Hanzal

Další informace o konferenci Hw-list