Re: Regulace DC motoru střídou

VA Elektronik - Andel Vladimir ing. vaelektronik@mirnet.cz
Neděle Květen 23 16:35:43 CEST 2004


Taky by té regulaci šlo pomoct regulací buzení. Dynamo je dělané pro široký
rozsah otáček, při kterém má dávat 12V (otáčky motoru např. 1000-6000, nevím
kolik při tom má dynamo). To znamená, že při plném buzení bude mít ty
minimální otáčky. Pro malé rychlosti je třeba při plném buzení řídit napětí
kotvy a asi bych si nedělal starosti s účinností a s feritovou tlumivkou -
je to jen rozjezd a popojíždění. Dal bych tomu 50 až 100 KHz a rozptylové
indukčnosti by na to mohly stačit. Pro větší rychlost při plném napětí kotvy
řídit buzení - nesmí klesnout pod hodnotu, která odpovídá max. otáčkám!! Tam
už na indukčnosti nezáleží, buzení bych řídil lineárně. Paralelně k
tranzistoru by měl být odpor, který zajistí minimální hodnotu buzení.


----- Original Message ----- 
From: "pyjan" <pyjan@tiscali.cz>
To: "[HWnews]" <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Sunday, May 23, 2004 2:05 PM
Subject: Re: Regulace DC motoru střídou


zásadní otázka je, zda je dynamo derivační, seriové nebo kompaudní.
4uhlíky znamená, že je dvoupolpárové - tedy čtyřpolové. Ve vztahu k
otáčkám to nemá vliv absolutně žádný. Má to vliv na "vyhlazenost"
výstupního napětí z dynama.

Lubor Otta napsal(a):

>Vím že tu před časem běžel podobný námět, mě nyní začala tato regulace
zajímat pro dynamo 12V 200W na místě motoru, třeba pro pohon autíčka pro
dítě.
>
>Rád bych předložil k diskuzi několik svých závěrů, případně sehnal zájemce
pro společnou realizaci mnou navrhovaného řešení.
>
>1)Čím je dynamo specifické, jaký rozdíl by byl u motoru s permanentními
magnety?
>Hlavní rozdíl vidím ve vířivých proudech ve statoru.
>-U motoru s permanentními magnety se v permanentním magnetu žádné vířivé
proudy neuzavřou, něco málo v plechovém plášti motoru. Rotor je z principu
složen z plechů, tedy vše je OK. Právě rotor asi limituje mezní frekvenci
zdroje na cca 500Hz. Asi zde budou platit omezení od opalování kartáčů,
zmíněná v minulé diskuzi. Takovýto motor lze považívat jako by mněl v sobě
integrovanou tlumivku.
>-U výše zmíněného dynama je stator z masívního železa, a frekvence vyšší
než 1Hz v něm naindukuje vířivé proudy. Závěr, do série s dynamem musím
zapojit kvalitní tlumivku na feritovém materiálu se vzduchovou mezerou. S
ohledem na malé rozměry tlumivky bude vhodné vylézt s frekvencí kam spínací
prvky dovolí, řekněme na 100KHz.
>-U velkého DC stroje s kompenzačním vynutím nevzniknou vířivé proudy, ovšem
parazitní indukčnost rotoru je velmi malá, takže zase použít vnější
tlumivku.
>
>2)K regulaci střídou obecně.
>Chci regulovat DC motor s cizím (permanentním magnetem) buzením.
>Od regulace očekávám tvrdou charakteristiku, změnu otáček o cca 10% při
zatížení motoru. Regulaci nechci doplňovat zpětnou vazbou od otáček!
>Kdybych motor reguloval ze zdroje napětí, je to bez problémů. Co při
regulaci střídou?
>-Předpokládám nejprve jednokvadrantový měnič, tedy spínač řízený střídou,
ochranou diodu ze země, tlumivku, kondík a motor. V tomto případě je jistý
minimální proud, tedy i zatížení motoru, od kterého regulace chodí podle
výše zmíněných pravidel. Při úplném odlehčení bude mít snahu rozbíhat se na
plno.
>-Řešením je dvoukvadrantový měnič. Ten dobře zareguluje i při nezatíženém
motoru, a jako bonus mi bude i rekuperovat při jízdě s kopce.
>
>3)Pro dětský elektromobil se zmíněným dynamem mi tedy vychází následující
koncepce:
>-Dynamo ze starého osobního vozu 200W, zpřevodované na rychlost jízdy při
12V řekněme 10Km/Hod.
>-Dvoukvadrantový měnič, (2 spínací tranzistory, s výběrem si zatím nevím
rady) 2 shotky diody vše na 100KHz, tlumivka na 20A...
>-Napájení autobaterkou.
>-Řízení picem od Jirky.
>
>
>Problémy:
>Zkoumané dynamo je 4pólové, se 4-mi uhlíky. Nevím dost dobře proč je to
tak, mám pocit že pokud póly statoru nebudou prostřídané, ale vždy 2 za
sebou stejně pólované a uhlíky jen 2 dostanu obdobný výsledek. Snad jen že
těmi 4-mi může projít větší proud, ale totéž dosáhnu silnějšími uhlíky.
Laický odhad že 4-pólový stroj poběží na nižších otáčkách je nesprávný,
platí jen pro AC motory. Další vysvětlení proč 4 póly je  že  2 póly tvořily
rotační zesilovač, ale to u tohoto dynama myslím neplatí.
>
>Dík za nápady a polemiku
>Lubor
>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>HW-list@mailman.nethouse.cz
>http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list