Regulace DC motoru střídou

pyjan pyjan@tiscali.cz
Neděle Květen 23 14:05:36 CEST 2004


zásadní otázka je, zda je dynamo derivační, seriové nebo kompaudní. 
4uhlíky znamená, že je dvoupolpárové - tedy čtyřpolové. Ve vztahu k 
otáčkám to nemá vliv absolutně žádný. Má to vliv na "vyhlazenost" 
výstupního napětí z dynama.

Lubor Otta napsal(a):

>Vím že tu před časem běžel podobný námět, mě nyní začala tato regulace zajímat pro dynamo 12V 200W na místě motoru, třeba pro pohon autíčka pro dítě.
>
>Rád bych předložil k diskuzi několik svých závěrů, případně sehnal zájemce pro společnou realizaci mnou navrhovaného řešení.
>
>1)Čím je dynamo specifické, jaký rozdíl by byl u motoru s permanentními magnety?
>Hlavní rozdíl vidím ve vířivých proudech ve statoru. 
>-U motoru s permanentními magnety se v permanentním magnetu žádné vířivé proudy neuzavřou, něco málo v plechovém plášti motoru. Rotor je z principu složen z plechů, tedy vše je OK. Právě rotor asi limituje mezní frekvenci zdroje na cca 500Hz. Asi zde budou platit omezení od opalování kartáčů, zmíněná v minulé diskuzi. Takovýto motor lze považívat jako by mněl v sobě integrovanou tlumivku.
>-U výše zmíněného dynama je stator z masívního železa, a frekvence vyšší než 1Hz v něm naindukuje vířivé proudy. Závěr, do série s dynamem musím zapojit kvalitní tlumivku na feritovém materiálu se vzduchovou mezerou. S ohledem na malé rozměry tlumivky bude vhodné vylézt s frekvencí kam spínací prvky dovolí, řekněme na 100KHz.
>-U velkého DC stroje s kompenzačním vynutím nevzniknou vířivé proudy, ovšem parazitní indukčnost rotoru je velmi malá, takže zase použít vnější tlumivku.
>
>2)K regulaci střídou obecně. 
>Chci regulovat DC motor s cizím (permanentním magnetem) buzením.
>Od regulace očekávám tvrdou charakteristiku, změnu otáček o cca 10% při zatížení motoru. Regulaci nechci doplňovat zpětnou vazbou od otáček!
>Kdybych motor reguloval ze zdroje napětí, je to bez problémů. Co při regulaci střídou?
>-Předpokládám nejprve jednokvadrantový měnič, tedy spínač řízený střídou, ochranou diodu ze země, tlumivku, kondík a motor. V tomto případě je jistý minimální proud, tedy i zatížení motoru, od kterého regulace chodí podle výše zmíněných pravidel. Při úplném odlehčení bude mít snahu rozbíhat se na plno.
>-Řešením je dvoukvadrantový měnič. Ten dobře zareguluje i při nezatíženém motoru, a jako bonus mi bude i rekuperovat při jízdě s kopce.
>
>3)Pro dětský elektromobil se zmíněným dynamem mi tedy vychází následující koncepce:
>-Dynamo ze starého osobního vozu 200W, zpřevodované na rychlost jízdy při 12V řekněme 10Km/Hod.
>-Dvoukvadrantový měnič, (2 spínací tranzistory, s výběrem si zatím nevím rady) 2 shotky diody vše na 100KHz, tlumivka na 20A...
>-Napájení autobaterkou.
>-Řízení picem od Jirky.
>
>
>Problémy:
>Zkoumané dynamo je 4pólové, se 4-mi uhlíky. Nevím dost dobře proč je to tak, mám pocit že pokud póly statoru nebudou prostřídané, ale vždy 2 za sebou stejně pólované a uhlíky jen 2 dostanu obdobný výsledek. Snad jen že těmi 4-mi může projít větší proud, ale totéž dosáhnu silnějšími uhlíky. Laický odhad že 4-pólový stroj poběží na nižších otáčkách je nesprávný, platí jen pro AC motory. Další vysvětlení proč 4 póly je  že  2 póly tvořily rotační zesilovač, ale to u tohoto dynama myslím neplatí.
>
>Dík za nápady a polemiku
>Lubor
>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>HW-list@mailman.nethouse.cz
>http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>  
>
Další informace o konferenci Hw-list