<div dir="ltr">Že se vnitřní odpor chemického zdroje ( obecně )  s vybíjením zvětšuje je známý jev.<div><br></div><div>Jak je to s vnitřním odporem při různém zatížení?  Je vnitřní odpor stejný při různých/řádově odlišných odběrech?</div><div><br></div><div>Dejme tomu, že mám běžný tužkový  alkalický článek 1,5V . Když změřím vnitřní odpor při odběru 100mA   a při odběru 2A   měl by být stejný, nebo je nějak na zatížení článku závislý ?</div><div>Pokud ano, jak? Nikde jsem nic na webu nenašel..</div><div><br></div></div>