<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>jo a c) vypočítat kapacitu a pak náboj při daném napětí</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>PH</DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV><FONT size=3 face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=edizon@seznam.cz 
href="mailto:edizon@seznam.cz">Pavel Hudecek</A> </DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>F=Q.E</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>E= U/l (malé L)</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV><FONT size=3 face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=honza.kuba@gmail.com 
href="mailto:honza.kuba@gmail.com">Jan Kuba</A> </DIV>
<DIV></DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>Moje 
dcera má jednu fy úlohu a neví si s tím tady. Koukám na to, já s tím také nehnu 
-  a umím jen b)</DIV></DIV></DIV>
<DIV dir=ltr>
<DIV> </DIV>
<DIV>Dokáže  nám s tím prosím někdo helfnout?</DIV>
<DIV>zadání:</DIV>
<DIV><U>Dvě rovnoběžné desky umístěné ve vakuu jsou nabity na 500V. Vzdálenost 
mezi deskami je 1,5cm a locha desek je 600cm2. </U></DIV>
<DIV>a) určete sílu, která působí na proton umístěný mezi deskami</DIV>
<DIV>b ) určete intenzitu el. pole mezi deskami</DIV>
<DIV>( 500V/0,015m = 33,33kV/m   to máme  )</DIV>
<DIV>c) náboj na deskách</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>a) netuším a myslím si, že záleží i na poloze protonu mezi deskami.</DIV>
<DIV>c) Coulombův zákon, ale jak správně 
zadat....?</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>