<span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">nedalo mi to spat,
tu je meranie</span>
<br><span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">tie kopce pri
zmene napatia su tam preto lebo ako bocnik na meranie prudu bolo 1MŮ a
nabijalo sa to dlhoooooo</span>
<br>
<br><a href=http://elso.sk/tmp/tc01.png><span style=" font-size:10pt;color:blue;font-family:sans-serif">http://elso.sk/tmp/tc01.png</span></a>
<br><a href=http://elso.sk/tmp/tc02.png><span style=" font-size:10pt;color:blue;font-family:sans-serif">http://elso.sk/tmp/tc02.png</span></a>
<br>
<br><span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">zucastnili sa
tyto dvaja cinania </span><a href=http://www.elso.sk/tmp/IMG_20190530_102513_4.jpg><span style=" font-size:10pt;color:blue;font-family:sans-serif">http://www.elso.sk/tmp/IMG_20190530_102513_4.jpg</span></a>
<br><span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">priebehy su rasovo
spravne:</span>
<br><span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">zltou - zlty cinan</span>
<br><span style=" font-size:10pt;font-family:sans-serif">cervenou - cerveny
cinan</span>
<br>