<div dir="ltr">Zdravím,<div><br></div><div>a je směr do procesoru třeba přepínat? Protože pokud se použije vždy jen jeden port, z druhého nic nepřijde. U mnoha zařízení to tak máme uděláno, vysíláme na oba porty a signály dovnitř jsou jen sečteny.  </div><div><br></div><div>Obvykle je to proto, aby si uživatel mohl zvolit buď RS232 nebo RS485.</div><div><br></div><div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">S pozdravem<br>ing. Pavel Poucha<br>jednatel<br><a href="mailto:pavel.poucha@papouch.com" target="_blank">pavel.poucha@papouch.com</a><br>Tel. +420 777 232 485<br><br>Papouch s.r.o. - vývoj<br>Papouch store s.r.o. - obchod</div><div>Papouch production s.r.o. - výroba</div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">Máte-li chuť, navštivte naše stránky <a href="http://www.papouch.com/" target="_blank">http://www.papouch.com/</a></div></div></div></div></div></div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">út 12. 3. 2019 v 21:21 odesílatel Jindrich Fucik <<a href="mailto:fulda@seznam.cz">fulda@seznam.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Ahoj vespolek,<br>
<br>
mám takovou představu, že bych si udělal desku, která se bude tvářit <br>
jako Arduino (Nano/Uno R3), bude na ní atmega s arduino boot loaderem a <br>
usb-serial převodníkm (třeba ftdi) pro nahrávání kódu z Arduino IDE.<br>
Zároveň ale potřebuji sériový port používat jinde (komunikace po RS485). <br>
Proto jsem si naplánoval, že budu sériový port "přepínat".<br>
Představa je taková, že Tx z procesoru připojím na Rx obou převodníků <br>
(max485 i ftdi). Problém je opačná strana, Tx z převodníků musím <br>
přepínat do jednoho Rx na procesoru.<br>
<br>
Naplánoval jsem si na to jednu 7400, kterou použiji jako přepínač. Pokud <br>
je přítomno Vbus (je připojeno USB), tak se port přepne na ftdi a bude <br>
se očekávat programování, pokud není tak se přepne na max485 a bude se <br>
očekávat normální komunikace.<br>
<br>
Vlastní přepínač si představuji zhruba takto:<br>
<a href="http://diskuze.modely.biz/download/file.php?id=30033" rel="noreferrer" target="_blank">http://diskuze.modely.biz/download/file.php?id=30033</a><br>
(rychlost komunikace pro boot loader je 115200, rychlost pro 485 je 65000)<br>
<br>
Mám něco špatně? Je nějaký jednodušší a lehčí postup?<br>
<br>
Díky<br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>