<html><head></head><body><div dir="auto">Václavka je nahořklá, vyžaduje tepelnou úpravu, sbírají se jen nejmladší plodnice, ještě kulaté ,asi jako u všech hub co rostou na dřevě. I přes tepelnou úpravu se z Václavek hodně lidí pos... 😁<br><br></div>
<div dir="auto"><!-- tmjah_g_1299s -->Odesláno z <!-- tmjah_g_1299e --><!-- tmjah_g_1299s --><a href="http://www.typeapp.com/r?b=13685">TypeApp</a><!-- tmjah_g_1299e --><!-- tmjah_g_1299s --> <!-- tmjah_g_1299e --></div>
<div class="gmail_quote" ></div></body></html>