<div dir="ltr"><div>Někomu seberou, někomu dají ;)<br><br></div>P.K.<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Dne 28. ledna 2016 13:38 RV <span dir="ltr"><<a href="mailto:vicek.radek@cpost.cz" target="_blank">vicek.radek@cpost.cz</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ja minule vydelal presne 110Kc. Platil jsem 680 a na ucte pristalo 790Kc. ;-)<br>
<br>
To uz je slusna rejze.<br>
<br>
Radek Vicek<br>
<br>
<br>
Dne 28.1.2016 v 13:10 <a href="mailto:Halen@seznam.cz" target="_blank">Halen@seznam.cz</a> napsal(a):<div><div class="h5"><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
jj, rozdíl kurzu<br>
<br>
---------- Původní zpráva ----------<br>
Od: Martin Hanek <<a href="mailto:martin@hanek.net" target="_blank">martin@hanek.net</a>><br>
Komu: HW-news <<a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank">hw-list@list.hw.cz</a>><br>
Datum: 28. 1. 2016 13:08:32<br>
Předmět: OT: Refundace z Aliexpress - Bylo Re: OT Refundace penez z ebay<br>
na paypal<br>
<br>
<br>
    Navážu na příspěvek s aktuální zkušeností:<br>
    - 18.12. jsem nakoupil na Ali za 18,99USD a zaplatil kartou<br>
    - v mBank datum provedení 18.12., datum zúčtování 20.12., stržená<br>
    částka<br>
    490 Kč<br>
    - zboží nefungovalo, zadal jsem dispute, prodejce to uznal a vrátil<br>
    peníze<br>
    - včera peníze přišly na účet, datum provedení 18.12., datum zúčtování<br>
    27.1.2016, částka 459 Kč<br>
<br>
    Prodělal jsem tedy 31 Kč. v mBank se to zařadilo podle data provedení,<br>
    tedy dost zpět, všiml jsem si toho na denním výpise v mailu.<br>
<br>
<br>
    Martin Hanek<br>
<br>
    _______________________________________________<br>
    HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
    <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
    <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
</blockquote></div></div>
---------------------------------<br>
<br>
Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.<br>
<br>
<br>
<br>
Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.<br>
<br>
<br>
In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.<br>
<br>
<br>
<br>
This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>