<html><body>No spíš jsem myslel, že by tam byl seznam obsažených slov a co v něm nenajde, to už nehledá v textu. Ale to je jedno. Skutečné řešení je, že mezi tím, co mi něco hledal pomalu a tím, co mi něco rychle nenašel, došlo k upgradu, který vyhledávání brutálně urychlil. Teď prostě hledá rychle.<br><br>PH<br><br>Od: Jan Kral <kral@fortech.cz><br><blockquote><div><div><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">Jako že by měl na začátku seznam slov, které v obsahu nejsou? Jak jinak by uměl obratem říct, že tam to slovo není?. </span></p><p><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D">  </span></p><span style="color:#1F497D">> </span>když dám v nějakém dlouhém pdf, třeba spruh73 od ARM, hledat něco, co tam je a je to někde dál, tak dlouho hledá, třeba i desítky sekund. Když dám hledat něco co tam <span style="color:#1F497D"> </span><p><span style="color:#1F497D">> </span>není, hned oznámí, že to tam není. To má PDF někde na začátku seznam klíčových slov?</p></div></div></blockquote></body></html>