<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:v = 
"urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m = 
"http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"><HEAD>
<META content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE>@font-face {
        font-family: Wingdings;
}
@font-face {
        font-family: Cambria Math;
}
@font-face {
        font-family: Calibri;
}
@font-face {
        font-family: Tahoma;
}
@page WordSection1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; }
P.MsoNormal {
        MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; FONT-SIZE: 12pt
}
LI.MsoNormal {
        MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; FONT-SIZE: 12pt
}
DIV.MsoNormal {
        MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; FONT-SIZE: 12pt
}
A:link {
        COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99
}
SPAN.MsoHyperlink {
        COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99
}
A:visited {
        COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99
}
SPAN.MsoHyperlinkFollowed {
        COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99
}
P {
        FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; MARGIN-LEFT: 0cm; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN-RIGHT: 0cm; mso-style-priority: 99; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto
}
P.MsoAcetate {
        MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"; FONT-SIZE: 8pt; mso-style-priority: 99; mso-style-link: "Text bubliny Char"
}
LI.MsoAcetate {
        MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"; FONT-SIZE: 8pt; mso-style-priority: 99; mso-style-link: "Text bubliny Char"
}
DIV.MsoAcetate {
        MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"; FONT-SIZE: 8pt; mso-style-priority: 99; mso-style-link: "Text bubliny Char"
}
SPAN.TextbublinyChar {
        FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"; mso-style-priority: 99; mso-style-link: "Text bubliny"; mso-style-name: "Text bubliny Char"
}
SPAN.StylE-mailovZprvy20 {
        FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; COLOR: #1f497d; mso-style-type: personal
}
SPAN.StylE-mailovZprvy21 {
        FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; COLOR: #1f497d; mso-style-type: personal-reply
}
.MsoChpDefault {
        FONT-SIZE: 10pt; mso-style-type: export-only
}
DIV.WordSection1 {
        page: WordSection1
}
</STYLE>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></HEAD>
<BODY lang=CS link=blue bgColor=#ffffff vLink=purple>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Co tak zalozit stranku se seznamem chyb a 
nedodelku Mplab/ Hi-Tech?</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Michal Gregor</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<BLOCKQUOTE 
style="BORDER-LEFT: #000000 2px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-LEFT: 5px; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
  <DIV 
  style="FONT: 10pt arial; BACKGROUND: #e4e4e4; font-color: black"><B>From:</B> 
  <A title=evik@volny.cz href="mailto:evik@volny.cz">Miroslav Draxal</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz 
  href="mailto:hw-list@list.hw.cz">'HW-news'</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Sunday, August 31, 2014 2:47 
  PM</DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> RE: HiTech: načtení userID</DIV>
  <DIV><BR></DIV>
  <DIV class=WordSection1>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">Takže 
  rezimé,<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">1/ 
  využití interní „procedury“  unsigned char idloc_read (unsigned char 
  reg_no) jsem nerozchodil. <o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">2/ 
  po napsání vlastní procedury<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">unsigned 
  char idloc_read (unsigned char reg_no)<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">{<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">    
  TBLPTRU = 0x20; // address 0x200000<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">    
  TBLPTRH = 0;<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">    
  TBLPTRL = reg_no; <o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">    EECON1 
  = 0b10000000; // set to select Flash area<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">    
  asm("TBLRD*+");<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">    
  TBLPTRU = 0; <o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">    return 
  TABLAT;<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">}<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">Tak 
  ostré HW (18f1320) našítá<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">Simulátor 
  v MplabX NENAČÍTÁ čili bug. Už to píšu Microchipu.<o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt"><o:p> </o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">Míra 
  <o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt"><o:p> </o:p></SPAN></P>
  <DIV>
  <DIV 
  style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #b5c4df 1pt solid; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 3pt">
  <P class=MsoNormal><B><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">From:</SPAN></B><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"> Hw-list 
  [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] <B>On Behalf Of </B>Miroslav 
  Draxal<BR><B>Sent:</B> Sunday, August 31, 2014 3:08 AM<BR><B>To:</B> 
  'HW-news'<BR><B>Subject:</B> RE: HiTech: načtení 
  userID<o:p></o:p></SPAN></P></DIV></DIV>
  <P class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">Začínám 
  mít podezření, že 18f1320 je nejmenší z řady 18 a že nejde z programu 
  vyčíst userID. Ale  datash. Mlčí nebo jsem slepej. Nějak to ani „ručně“ 
  neumím vyčíst. Musím konstatovat, že vím minimálně o 5 chybách v tom ds. 
  Je dělaný formou copy-paste. <o:p></o:p></SPAN></P>
  <P class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt"><o:p> </o:p></SPAN></P>
  <DIV 
  style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #b5c4df 1pt solid; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 3pt">
  <P class=MsoNormal><B><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">From:</SPAN></B><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"> Hw-list [<A 
  href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz">mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz</A>] 
  <B>On Behalf Of </B>Andrej Jancura<BR><B>Sent:</B> Sunday, August 31, 2014 
  12:02 AM<BR><B>To:</B> HW-news<BR><B>Subject:</B> Re: HiTech: načtení 
  userID<o:p></o:p></SPAN></P></DIV>
  <P class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
  <DIV>
  <DIV>
  <P style="MARGIN-BOTTOM: 12pt" class=MsoNormal>Vsak to, ja som tiez skoncil 
  nad vzorovym prikladom, niekolkrat som preliezol vsetky zdrojaky a chyba tam 
  nebola. Tak zostal len kompilator... Ale kedze ja verim na "vyssiu moc a 
  kriklunov pod oknami" a spomenul som si na vzdialenu plochu vo windows, tak to 
  beriem ako spolocensky trest za to, ze nie som ako vsetci ostatni... Teda 
  vlastne nemam tych spravnych kamaratov.  :)))<o:p></o:p></P></DIV>
  <P class=MsoNormal>A.<BR> <o:p></o:p></P>
  <DIV>
  <DIV>
  <DIV>
  <P class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
  <DIV>
  <P class=MsoNormal>2014-08-30 23:52 GMT+02:00 Miroslav Draxal <<A 
  href="mailto:evik@volny.cz" 
target=_blank>evik@volny.cz</A>>:<o:p></o:p></P>
  <DIV>
  <DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">I 
  když používám vzorové kódy z příručky, tak mi to nejde. A to jsem zkoušel 
  jak HiTech tak XC8 stále stejné. Jsem asi blbej </SPAN><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: Wingdings; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt">J</SPAN><o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt"> </SPAN><o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #1f497d; FONT-SIZE: 11pt"> </SPAN><o:p></o:p></P>
  <DIV 
  style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #b5c4df 1pt solid; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 3pt">
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal><B><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">From:</SPAN></B><SPAN 
  style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"> Hw-list 
  [mailto:<A href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz" 
  target=_blank>hw-list-bounces@list.hw.cz</A>] <B>On Behalf Of </B>Andrej 
  Jancura<BR><B>Sent:</B> Saturday, August 30, 2014 11:46 
  PM</SPAN><o:p></o:p></P>
  <DIV>
  <P class=MsoNormal><BR><B>To:</B> HW-news<BR><B>Subject:</B> Re: HiTech: 
  načtení userID<o:p></o:p></P></DIV></DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P>
  <DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>Dobry vecer,<o:p></o:p></P>
  <DIV>
  <DIV>
  <DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P></DIV>
  <DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>ja len taku malu perlicku. V jednom programe som potreboval 
  pri starte urcit typ resetu. Prestudoval som manual, nasiel prislusne 
  prepinace, do <A href="http://start-up.as" target=_blank>start-up.as</A> boli 
  automaticky vlozene spravne symboly. Napriek tomu kompilator hadzal chybu pri 
  preklade, tusim duplicitna definicia alebo redefinovanie konstant. Program som 
  osekal na dva riadky a stale chyba... Riesil som to aj so supportom ale 
  riesenie sme nenasli, resp. odpisali, ze tu chybu nevedia nasimulovat, hoci 
  som poslal screenshoty z chybovymi hlaskami...<BR><BR>Po case som pochopil, ze 
  aj to je spolocensky trest za to, ze nepouzivam ten spravny procesor a 
  kompilujem kompilatorom za peniaze... Nuz aj takto inteligentne sa da cloveka 
  donutit pouzivat ten spravny procesor (avr) a ten spravny free kompilator 
  (gcc)...  :(<o:p></o:p></P></DIV>
  <DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P></DIV>
  <DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>A.<o:p></o:p></P></DIV>
  <DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P>
  <DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>2014-08-30 21:38 GMT+02:00 Miroslav Draxal <<A 
  href="mailto:evik@volny.cz" 
target=_blank>evik@volny.cz</A>>:<o:p></o:p></P>
  <DIV>
  <DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>Dobrý den,<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>Dneska zkouším načíst userID do programu v PICu, ale 
  jaksi se mi nedaří. zkušebně jsem si zkopíroval z nápovědy 
  HiTechu<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>#include <htc.h><o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>void main (void)<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>{<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>    unsigned char value;<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>    value = idloc_read (2); // read register 
  2<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>    value++; // modify value<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>    idloc_write (2, value); // update user ID 
  register<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>}<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>A při překladu mi to hází<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>make[2]: *** [dist/default/debug/BootLoader.X.debug.cof] Error 
  1<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>make[1]: *** [.build-conf] Error 2<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>make: *** [.build-impl] Error 2<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>:0: error: undefined symbol:<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>        
  _idloc_read(dist/default/debug\BootLoader.X.debug.obj) <o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>nbproject/Makefile-default.mk:110: recipe for target 
  'dist/default/debug/BootLoader.X.debug.cof' failed<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>make[2]: Leaving directory 
  'D:/moje/elektro/PIC_projekt/Dum/Knihovny/PIC/BootLoader/BootLoader.X'<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>nbproject/Makefile-default.mk:75: recipe for target 
  '.build-conf' failed<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>make[1]: Leaving directory 
  'D:/moje/elektro/PIC_projekt/Dum/Knihovny/PIC/BootLoader/BootLoader.X'<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' 
  failed <o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>že prý nezná _idloc_read ( ten je definovaný v pic18.h, a 
  ten je includován z htc.h)<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>Nemáte nějaký nápad, kde zas mám chybu?<o:p></o:p></P>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal>Míra<o:p></o:p></P></DIV></DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P>
  <BLOCKQUOTE 
  style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: #cccccc 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 5pt 0cm 5pt 4.8pt; PADDING-LEFT: 6pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm">
    <P style="MARGIN-BOTTOM: 12pt; mso-margin-top-alt: auto" 
    class=MsoNormal>_______________________________________________<BR>HW-list 
    mailing list  -  sponsored by <A href="http://www.HW.cz" 
    target=_blank>www.HW.cz</A><BR><A href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" 
    target=_blank>Hw-list@list.hw.cz</A><BR><A 
    href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" 
    target=_blank>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A><o:p></o:p></P></BLOCKQUOTE></DIV>
  <P style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" 
  class=MsoNormal> <o:p></o:p></P></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>
  <P style="MARGIN-BOTTOM: 12pt" 
  class=MsoNormal><BR>_______________________________________________<BR>HW-list 
  mailing list  -  sponsored by <A href="http://www.HW.cz" 
  target=_blank>www.HW.cz</A><BR><A 
  href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</A><BR><A 
  href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" 
  target=_blank>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A><o:p></o:p></P></DIV>
  <P class=MsoNormal><o:p> </o:p></P></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>
  <P>
  <HR>

  <P></P>_______________________________________________<BR>HW-list mailing 
  list  -  sponsored by 
  www.HW.cz<BR>Hw-list@list.hw.cz<BR>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>