<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    <font face="Times New Roman">Dobrý den,<br>
      koukám na datasheet ADC MCP3221 <br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21732c.pdf">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21732c.pdf</a>  a
      uvažuju, jak já mu vlastně řeknu, že ho nebudu provozovat v normal
      mode ale ve fast mode? Normálně bych to chápal tak, že je dost
      rychlý pro fast mode a nevadí když ho budu taktovat pomaleji. Doby
      např. jako Thd.sta &gt;4000ns v normal a &gt;600ns ve fast mode
      jsou nejspíš opsané ze specifikace protokolu a obvod zvládá těch
      600ns. Jenže když tam požadují rise time SDA a SCL &lt;1000ns pro
      normal mode a &lt;300ns pro fast mode, vypadá to, že tam k
      nějakému přepínání režimu dochází. Na základě čeho? Na základě
      dosud přijatých délek impulzů?  <br>
    </font>
  </body>
</html>