<div dir="ltr">ano, yuan == RMB<div style>Marek</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">On Wed, Apr 3, 2013 at 1:36 PM, RV <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:vicek.radek@cpost.cz" target="_blank">vicek.radek@cpost.cz</a>&gt;</span> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div class="im"> Teleso 240x60<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
30Yuanu, na Ebay se bezne podne prodava take za 30, ale dolaru.<br>
</blockquote>
<br></div>
temi yuany myslite CNY tedy renminbi?<br>
<br>
RV<br>
<br>
<br>
Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.<br>

<br>
<br>
<br>
This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.<div class="HOEnZb">
<div class="h5"><br>
<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/<u></u>listinfo/hw-list</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>