<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=text/html;charset=iso-8859-2 http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18702"></HEAD>
<BODY style="PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 15px" 
id=MailContainerBody leftMargin=0 topMargin=0 CanvasTabStop="true" 
name="Compose message area">
<DIV><FONT face=Calibri>Mám nabíječku pro nářadí Bosch a chtěl bych ji použít 
pro nabíjení akumulátoru Black &amp; Decker. Nabíječka má ale tři 
kontakty.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Calibri>Nevíte, jak jsou zapojené? Zkusil jsem využít kontakty 
označené + a -, ale nějak to nefunguje. Nevím, jestli je nabíječka 
funkční</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Calibri>nebo je nutné zapojit nějak i třetí kontakt. Na 
akumulátoru B&amp;D jsou také tři kontakty, ale třetí je je vyveden z poloviny 
packu </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Calibri>a na nabíječce jsou pouze kontakty 
dva.</FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>