<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<META NAME="Generator" CONTENT="MS Exchange Server version 6.5.7654.12">
<TITLE>Smažené nebo Smazané ???</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Converted from text/rtf format -->

<P><FONT COLOR="#008000" SIZE=2 FACE="Arial CE">&nbsp;Doprčic už - může mi někdo vysvětlit, jak se ze &quot;Smazané SMS&quot; stane &quot;Smažená SMS&quot; - viz předměty v dnešní konferenci ?</FONT>

<BR><FONT COLOR="#008000" SIZE=2 FACE="Arial CE">Proč tady někdo přepisuje předmět zprávy místo toho aby dal &quot;odpovědět&quot; ?</FONT>

<BR><FONT COLOR="#008000" SIZE=2 FACE="Arial CE">Pak si připadám jako duševní bezzemek, když odpovím na jedno krátké vlákno a než dojdu na konec složky HW, zjistím že vlákno pokračuje ještě na osmi místech.</FONT></P>
<BR>

<P><FONT COLOR="#008000" SIZE=2 FACE="Arial CE">L. Kručinský</FONT>
</P>
<BR>
<BR>

</BODY>
</HTML>