<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<META NAME="Generator" CONTENT="MS Exchange Server version 6.5.7638.1">
<TITLE>Kabel koaxiální versus nízkofrekvenční stíněný</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Converted from text/rtf format -->

<P><FONT SIZE=2 FACE="Arial CE">Vážené kolokvium,</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial CE">rád bych si ujasnil následující:</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial CE">Maje spoustu zbytků koaxiálních 50 Ohm VF kabelů, používám je s bezelstnou důvěrou i jako propojovací v NF řetězci.</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial CE">Čím se vlastně liší koax od stíněného kabelu ?</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial CE">Podle mých chabých VF základů pouze tím, že je použito dielektrikum s odpovídající kvalitou (takže na NF s rezervou)</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial CE">a že je zaručen geometrický poměr mezi pláštěm a jádrem, kvůli dodržení impedance.</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial CE">U NF kabelu snad kromě dostatečného krytí opletu ještě může hrát roli &quot;mikrofoničnost&quot; toho kterého. </FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Arial CE">Či se mýlím ??</FONT>
</P>

<P><I><FONT SIZE=2 FACE="MS Sans Serif">zdravim -&nbsp; regards - tschuess</FONT></I>
</P>

<P><I><FONT SIZE=2 FACE="MS Sans Serif">Ing. Ladislav Krucinsky</FONT></I>

<BR><I><FONT SIZE=2 FACE="MS Sans Serif">specialista servisu - školitel</FONT></I>

<BR><I><FONT SIZE=2 FACE="MS Sans Serif">Linde&nbsp; MH - CZ</FONT></I>

<BR><I><FONT SIZE=2 FACE="MS Sans Serif">tel. + 420 602 213 486</FONT></I>
</P>
<BR>

</BODY>
</HTML>