<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Mam v úmyslu po&#345;ídit si dataprojektor pro sledování 
internetu a videa. M&#367;žete mi poradit na co si dát p&#345;i koupi pozor,pop&#345;. jaký typ 
je lepší. Jedná se mi hlavn&#283; o spolehlivost,životnost a spot&#345;ebu. To,jestli bude 
mít v&#283;tší nebo menší rozlišení je&nbsp;pro mne až druho&#345;adé.&nbsp;Pop&#345;.jestli 
jsou o této problematice n&#283;jaké dobré nezávislé stránky rád se 
podívám.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>S pozdravem 
Standa&nbsp;Palas.</FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>