<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<STYLE type="text/css"><!--
BODY {
  margin: 5px 5px 5px 5px;
  background-color: #FFFFFF;
}
/*----------Text Styles----------*/
HR { color: #000000}
BODY, TABLE /* Normal text */
{
 font-size: 10pt;
 font-family: 'Courier New';
 font-style: normal;
 font-weight: normal;
 color: #000000;
 text-decoration: none;
}
SPAN.RVTS1 /* Heading */
{
 font-family: 'Arial';
 font-weight: bold;
 color: #0000FF;
}
SPAN.RVTS2 /* Subheading */
{
 font-family: 'Arial';
 font-weight: bold;
 color: #000080;
}
SPAN.RVTS3 /* Keywords */
{
 font-family: 'Arial';
 font-style: italic;
 color: #800000;
}
A.RVTS4, SPAN.RVTS4 /* Jump 1 */
{
 font-family: 'Arial';
 color: #008000;
 text-decoration: underline;
}
A.RVTS5, SPAN.RVTS5 /* Jump 2 */
{
 font-family: 'Arial';
 color: #008000;
 text-decoration: underline;
}
A.RVTS6, SPAN.RVTS6
{
 color: #0000FF;
 text-decoration: underline;
}
SPAN.RVTS7
{
 font-size: 9pt;
 font-family: 'tahoma';
 font-weight: bold;
 color: #FFFFFF;
}
SPAN.RVTS8
{
 font-size: 9pt;
 font-family: 'tahoma';
}
/*----------Para Styles----------*/
P,UL,OL /* Paragraph Style */
{
 text-align: left;
 text-indent: 0px;
 padding: 0px 0px 0px 0px;
 margin: 0px 0px 0px 0px;
}
.RVPS1 /* Centered */
{
 text-align: center;
 white-space: normal;
}

--></STYLE>
</HEAD>
<BODY>

<P>&nbsp;11.9.2007, 21:08:00</P>
<P>Dobry den</P>
<P><BR></P>
<P>IMHO jste pri vyberu OZ nemel zrovna nejstastnejsi ruku. OZ s tak vysokym fT jako ma AD8031 bude na oscilace preci jen dost nachylny.</P>
<P>Ale zpet k vasemu problemu. Jak vite ze zapojeni osciluje ? A kam mate pripojenou "zem" pri pouziti jednoho napajeni ?</P>
<P><BR></P>
<P>S pozdravem Pavel</P>
<P>&nbsp;&nbsp;<A class=RVTS6 href="mailto:gatilo">mailto:gatilo</A>&nbsp;+ zavinac + centrum.cz</P>
<P><BR></P>
<P>--</P>
<P>Halen napsal:</P>
<P><BR></P>
<DIV><TABLE border=0 cellpadding=1 bordercolor="#000000" cellspacing=2>
<TR valign=top>
<TD width=14 bgcolor="#0000FF">
<P><SPAN class=RVTS7>&gt;</SPAN></P>
</TD>
<TD width=939 bgcolor="#FFFFFF">
<P><SPAN class=RVTS8>Zdrav&#237;m, m&#225;m p&#345;edzesilova&#269; pro kytaru a cht&#283;l bych m&#237;sto TL081 pou&#318;&#237;t AD8031. D&#367;vodem je ni&#318;&#261;&#237; spot&#345;eba a pou&#318;it&#237; pouze jedn&#233; 9V baterie. Zapojen&#237; chci pou&#318;&#237;t pro p&#345;ipojen&#237; akustick&#233; kytary, kde jako sn&#237;ma&#269; bude slou&#318;it elektretov&#253; mikrofon. Narazil jsem na probl&#233;m, &#318;e po v&#253;m&#283;n&#283; OZ obvod osciluje a zkresluje, u&#318; nev&#237;m co s t&#237;m. Zkou&#261;el jsem sni&#318;ovat odpory R3 a R10 ale bez valn&#233;ho &#250;&#269;inku. Z datasheetu nejsem moc moudr&#253; a nev&#237;m co ten probl&#233;m m&#367;&#318;e zp&#367;sobovat.&nbsp;</SPAN></P>
<P><SPAN class=RVTS8>sch&#233;ma: http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT007</SPAN></P>
<P><SPAN class=RVTS8>D&#283;kuji p&#345;edem za ka&#318;dou pomoc, nejl&#233;pe s vysv&#283;tlen&#237;m :-D d&#283;kuji p&#345;edem</SPAN></P>
<P><BR></P>
<P><BR></P>
<P><SPAN class=RVTS8>Honza J.</SPAN></P>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</DIV>
<P><BR></P>
<P><BR></P>
<P>&nbsp;</P>

</BODY></HTML>