<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 5.50.4522.1800" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face="MS Sans Serif" size=2>Ja si prohlizim v DS nejradsi obrazky, 
vetsinou to staci&nbsp;:o)</FONT></DIV>
<DIV><FONT face="MS Sans Serif" size=2><A 
href="http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds054.pdf">http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds054.pdf</A></FONT></DIV>
<DIV><FONT face="MS Sans Serif" size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face="MS Sans Serif" size=2>Danhard</FONT></DIV>
<DIV><BR></DIV>
<BLOCKQUOTE 
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV><FONT face="Arial CE">Pani in&#382;ený&#345;i se hned nevztekejte , DS pochopiteln&#283; 
  mám a p&#345;iznávám &#382;e tomu opravdu nehovím. Tak to jest.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">Práv&#283; proto &#382;e jsem uplný za&#269;áte&#269;ník a nemám pon&#283;tí 
  vo co go , rad&#283;ji se zeptám Vás zku&#353;en&#283;j&#353;ích a to v mém</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">mate&#345;ském jazyce. Skute&#269;nosti je &#382;e angli&#269;tinu 
  zvládám pouze pasivn&#283; , tak&#382;e celý DS si nejsem schopen doslovn&#283; 
  p&#345;e&#269;íst</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">, vím smutné ale je to tak. Tak&#382;e ne&#382; m&#283; po&#353;lete do 
  háje zelenýho . Diky za odpov&#283;di v &#269;eském zn&#283;ní o:))</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">P&#345;eci jemo pochopím víc s t&#283;ch pár v&#283;t co jsme m&#283; 
  poskytli ne&#382; z celého DS. </FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">Jiná situce u&#382; nastává kdy&#382; do toho &#269;lov&#283;k pronikne 
  a má u&#382; n&#283;jaké pon&#283;tí co a jak pak se dá i z</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">DS lecos pochopit.&nbsp; Nev&#283;&#345;ím tomu &#382;e vy v&#353;ichi 
  jsme se s t&#283;mi v&#283;domostmi p&#345;ímo narodili a n&#283;jak </FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">jste se také museli proboxovat. Já jsem se nejvíce 
  nau&#269;il bu&#271; z p&#345;íklad&#367; a názorných ukázek</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">nebo kdy&#382; m&#283; to n&#283;kdo jednodu&#353;e vysv&#283;tlil. Ale &#382;e 
  bych byl moud&#345;ej&#353;í po nastudování holého</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">DS to není muj p&#345;ípad.</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="MS Sans Serif" size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">Tak&#382;e d&#283;kuji &#382;e máte se mnou trp&#283;livost a nic se 
  nebojte dal&#353;í serie blbých otázek</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">ur&#269;it&#283; p&#345;ijde, o:))</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="MS Sans Serif" size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">Hezký den a diky</FONT></DIV>
  <DIV><FONT face="Arial CE">Milan</FONT></DIV></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>