Re: Páteční kvíz

Miroslav Mraz mrazik na volny.cz
Pátek Červen 16 19:16:51 CEST 2023


Ani umělá inteligence neporadila. Otázka:
Dnes jsem viděl pokus jak se prudce zmenšila kapacita keramického 
kondenzátoru ponořením do jakési kapaliny, Co to může být za kapalinu ? 
Údajně smrdí.
Odpověď chat.openai.com:
Existuje několik kapalin, které by mohly vést ke zmenšení kapacity 
keramického kondenzátoru a zároveň mají nepříjemný zápach. Bez dalších 
informací je obtížné přesně určit, o jakou kapalinu by se mohlo jednat, 
ale zde je několik možných vysvětlení:

    1. Rozpouštědlo: Některá rozpouštědla, jako je aceton, isopropanol 
nebo ethylalkohol, mohou mít negativní vliv na keramické kondenzátory a 
způsobit jejich ztrátu kapacity. Tyto kapaliny mají často silný zápach.

    2. Olej: Pokud byla použita olejová kapalina, může docházet k 
vylučování nečistot nebo reakcím mezi olejem a keramickým materiálem 
kondenzátoru, což by vedlo ke snížení jeho kapacity. Některé oleje také 
mohou mít nepříjemný zápach.

    3. Chemikálie s agresivními vlastnostmi: Použití chemikálií, které 
mají agresivní vlastnosti, například silných kyselin nebo zásad, může 
vést k degradaci keramického materiálu kondenzátoru a snížení jeho 
kapacity. Tyto chemikálie často mají nepříjemný zápach.

Je důležité si uvědomit, že ponoření keramického kondenzátoru do 
jakékoli tekutiny, která není přímo určena pro tento účel, může způsobit 
jeho poškození nebo ztrátu funkčnosti. Pokud máte podezření, že 
kondenzátor byl poškozen, doporučuji konzultovat odborníka nebo se 
obrátit na výrobce kondenzátoru pro další informace a případnou výměnu.

Mrazík

On 16. 06. 23 19:03, Jaroslav Buchta wrote:
> Propan, butan, cpavek, R4xx chladiva...


Další informace o konferenci Hw-list