Re: OT Spotové tarify

Martin Záruba swz na volny.cz
Čtvrtek Srpen 3 11:50:52 CEST 2023


To jo, ale musíte mít opravdu ty spotové ceny, které se mění po hodině a 
ne ten fix na měsíc. Nebo se pletu?

Martin Záruba

Dne 3.8.2023 v 11:02 Tomáš Koželuh napsal(a):
> Já bych řekl, že se to vyplatit může, předpokládám, že spotová cena se počítá z OZE celé Evropy, takže může jít do záporu nebo blízko nule, i když u nás nesvítí. A v tu chvíli se samozřejmě vyplatí baterku dobít a pak to třeba za pár dní nebo hodin poslat zpět.
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list<hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jirka Mww
> Sent: Thursday, August 3, 2023 10:25 AM
> To: HW-news<hw-list na list.hw.cz>
> Subject: Re: OT Spotové tarify
>
> Tak nějak nevím, jak by se vyplatily ty spotové ceny, když mám FVE. Pokud svítí, je elektřina zadarmo nebo za záporné ceny, takže dodávka do sítě by se mi nevyplatila, a pokud nesvítí, zaplatil bych as víc než současnou fixovanou cenu. Lepší se mi jeví ukládat přebytky v rámci tarifu pro soláry.  Mimochodem, jak se řeší v případě domácí malé FVE ty záporné ceny ?
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský OK1MWW
>
>
>  <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> 	Neobsahuje žádné viry.www.avast.com<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> 	
>
>
> čt 3. 8. 2023 v 9:21 odesílatel AZe <aze na seznam.cz <mailto:aze na seznam.cz> > napsal:
>
>
> 	A muzete prozradit noveho dodavatele? Resil jsem prechod nedavno...
> 	aze
> 	
> 	-----Původní zpráva-----
> 	From: Admin HWnews
> 	Sent: Wednesday, August 02, 2023 5:31 PM
> 	To:hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz> 
> 	Subject: Re: OT Spotové tarify
> 	
> 	Zrovna ted davam vypoved nenezranemu EONu...po 21 letech. V poslednich
> 	mesicich se cena pohybovala u meho noveho dodavatele mezi 2000-2500Kc
> 	bez DPH za MWh.
> 	
> 	Tam kam pujdu je to takto:
> 	=============================================================
> 	Celkov� cena z�kazn�ka pro dan� m�s�c se odv�j� od hodinov�ch cen
> 	velkoobchodn�ho trhu a hodinov�ch odb�r� dan�ho
> 	odb�rn�ho m�sta. U odb�rn�ch m�st, u kter�ch nedoch�z� k pr�b�n�mu
> 	m��en� spot�eby, bude celkov� spot�eba dan�ho
> 	z��tovac�ho obdob� rozpo��t�na na z�klad� platn� distribu�n� sazby a
> 	odpov�daj�c�ho typov�ho diagramu dod�vek (TDD),
> 	kter� zve�ej�uje na sv�ch str�nk�ch pr�b�n� oper�tor trhu, spole�nost
> 	OTE a.s. (www.ote.cz <http://www.ote.cz> ).
> 	
> 	Pchc365 = Pote * FXcnb * k + D
> 	
> 	Pote - velkoobchodn� cena v p��slu�nou hodinu dod�vky, zve�ejn�n�
> 	oper�torem (v EUR/MWh) na str�nk�ch
> 	https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh
> 	
> 	FXcnb - denn� kurz CNB (v CZK/EUR)
> 	
> 	k - koeficient strukturov�n�, k = 1,025
> 	
> 	D - ekvivalent transak�n�ch n�klad� a ostatn�ch slu�eb spojen�ch s
> 	dod�vkou, D = 210 K�/MWh
> 	
> 	RV
> 	
> 	
> 	Dne 02.08.2023 v 16:07 Martin Z�ruba napsal(a):
> 	> Nojo, jen�e pak nem��ete vyu��t toho, �e nap�. od 4 do 6ti hodin je
> 	> z�porn� cena silov� elekt�iny. Ob�v�m se, �e m�s��n� pr�m�r se nebude moc
> 	> li�it od pevn� ceny a bude n�kde na 3 K�/kWh.
> 	>
> 	> Martin Z�ruba
> 	>
> 	> Dne 2.8.2023 v 15:14 d.petr napsal(a):
> 	>> Skute�n� spot u� tu dost popsali jin�. Je pravda, �e dneska si ho,
> 	>> mysl�m, nejde po��dit dom�, pokud nem�te elektrom�r s pr�b�hov�m m��en�m
> 	>> (n�jak� na��zen� vl�dy). A proto n�kte�� dodavatel� nab�zej� tarif na
> 	>> m�s��n� fixaci: nev�m, jak to p�esn� naz�vaj�, ale ceny vpodstat�
> 	>> odpov�daj� spotov�m cen�m, jen je ta cena m�s�c stejn� a na dal�� m�s�c
> 	>> se zafixuje cena nov�. A taky je snad v�pov�dn� doba 1 m�s�c. T�m�� t�m
> 	>> tedy simuluj� spot, ale obejdou vl�dn� z�kazy/p��kazy (a m�la by ta
> 	>> smlouva j�t uzav��t i se star�m elektrom�rem). Podrobnosti, kdy� tak,
> 	>> rad�ji je�t� ov��it na internetu.
> 	>> P.
> 	_______________________________________________
> 	HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz> 
> 	Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz> 
> 	http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 
> 	
> 	_______________________________________________
> 	HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz> 
> 	Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz> 
> 	http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 	
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230803/5f0b7217/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list