Re: Jak z náhradní klávesnice do NTB udělat USB klávesnici?

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Pondělí Červenec 18 16:18:20 CEST 2022


Nerozumiem, o aky problem ide?

wek


----- Original Message ---------------

>To je vlastnost HID Keyboard. Tedy je to vlastnost té USB definice jako takové.
>Tedy je to její vlastnost v základní verzi. Je potřeba s tím pracovat bez ohledu na to, v jakém to je procesoru.
>
>---------- Původní e-mail ----------
>
>
>
>Pro jistotu:
>
>To s tím shiftem se týká toho 1tlačítka, nebo toho PICu?
>
>
>
>PH
>
>
>
>Dne 17.07.2022 v 20:27 Jindrich Fucik napsal(a):
>
>> Mno, pokud to chce± vzít od základu, tak začni klávesnicí s jednou 
>
>> klávesou :)
>
>> http://blog.flipwork.nl/?x=entry:entry081009-142605
>
>>
>
>> Asi praktičtěj±í by bylo pouµít verzi s PICem:
>
>> https://bikerglen.com/blog/presenting-the-single-esc-key-usb-keyboard/
>
>>
>
>> Jenom taková drobnost - jako v±echno na USB, tak i klávesnice je 
>
>> nejednoznačná. Tyhle příklady pouµívají zjednodu±ený HID, ten sice 
>
>> dokáµe vygenerovat v±echny klávesy, ale někdy má tro±ku problémy s 
>
>> "drµením stisklého shiftu"
>
>>
>
>> Jindra
>
>>
>
>> Dne 17.7.2022 v 17:09 Pavel Hudeček napsal(a):
>
>>> Dobrý den v±em,
>
>>>
>
>>> chtěl bych malou klávesnici se v±ím co je na velké a navíc CZ.
>
>>> Hotová nenalezena, vµdycky něco chybí.
>
>>>
>
>>> Tak jsem si řekl, stačí náhradní klávesnice k mému NTB, nějaký STM32 
>
>>> s USB, kus programu, trochu 3D tisknutí a hotovo.
>
>>> Jen se mi nedaří najít nějakou pomoc s tím kusem programu...
>
>>> Byla by nějaká inspirace?
>
>_______________________________________________


Další informace o konferenci Hw-list