Re: ESP32 domácí automatizace

Pavel Brychta pavel.brychta na duhasys.eu
Úterý Srpen 3 07:46:03 CEST 2021


Vůbec nechápu, proč se takto jednoduchý úkol snažíte komplikovat 
vláknem, navíc s tak primitivně provedenou synchronizací a blokováním 
(špatně ošetřeným hazardem - od toho jsou v RTOS semafory). Normálně 
bych použil jeden Ticker objekt, napsal dvě funkce ventilon a ventiloff 
a pomocí FSM řešil synchronizaci.

P.B.

Dne 03. 08. 21 v 7:35 Jan Půhoný napsal(a):
> Tak jsem to přepsal na vTaskDelayUntil , ale chová se to stejně. 
> Problém je totiž v tom, že když se stiskne tlačítko we webovém 
> rozhraní pro ovládání toho ventilu rychleji než se provede ten task, 
> pustí se task pro otevírání a zavírání přes sebe a pak dochází k tomu, 
> že to zůstane viset někde uprostřed. Pro tuto aplikaci asi nebude 
> zásadní rozdíl mezi vTaskDelayUntil a vTaskDelay.
>
> Ošetřil jsem to přidáním proměnné unBlock, která blokuje čtení 
> tlačítka po dobu spuštění tasku. Takto to funguje spolehlivě. Nicméně 
> předpokládám, že to jde vyřešit nějak elegantněji. *Jak se to správně 
> dělá?*
>
> Díky,
>
> HP
>
> Callback tlačítka:
> button1.attachCallback([&](bool value)
>                          {
>                            /* Print our new button value received from dashboard */
> Serial.println("Button Triggered: " + String((value) ? "true" : "false"));
>                            /* Make sure we update our button's value and send update to dashboard */
> digitalWrite(ledPinRed, value);
> if (unBlock)
>                            {
> if (value)
>                              {
> xTaskCreatePinnedToCore(
> vent1On,   // Function that should be called
> "vent1On", // Name of the task (for debugging)
> 2000,      // Stack size (bytes)
> NULL,      // Parameter to pass
> 1,         // Task priority
> NULL,      // Task handle
> 0          // Core 1/0
>                                );
>                              }
> else
>                              {
> xTaskCreatePinnedToCore(
> vent1Off,   // Function that should be called
> "vent1Off", // Name of the task (for debugging)
> 2000,       // Stack size (bytes)
> NULL,       // Parameter to pass
> 1,          // Task priority
> NULL,       // Task handle
> 0           // Core 1/0
>                                );
>                              }
>                            }
> dashboard.sendUpdates();
>                          });
>
> Ovládání ventilů:
> void vent1On(void *parameter)
> {
> TickType_t xLastWakeTime;
> const TickType_t xFrequency = (20000 / portTICK_PERIOD_MS);
>   // Initialise the xLastWakeTime variable with the current time.
> xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
> for (;;)
>   {
> unBlock = 0;
> digitalWrite(ventMain1, HIGH);
> digitalWrite(ventOn1, HIGH);
> digitalWrite(ledPinRed, HIGH);
> button1.update(1);
> systemCard.update((float)xFrequency);
>     // Pause the task fo 20s
> vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
>     //vTaskDelay(20000 / portTICK_PERIOD_MS);
> digitalWrite(ventMain1, LOW);
> digitalWrite(ventOn1, LOW);
> digitalWrite(ledPinRed, LOW);
> unBlock = 1;
> vTaskDelete(NULL); //spustí se jen jednou
>   }
> }
> void vent1Off(void *parameter)
> {
> TickType_t xLastWakeTime;
> const TickType_t xFrequency = (20000 / portTICK_PERIOD_MS);
>   // Initialise the xLastWakeTime variable with the current time.
> xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
> for (;;)
>   { // infinite loop
> unBlock = 0;
> digitalWrite(ventMain1, HIGH);
> digitalWrite(ventOn1, LOW);
> digitalWrite(ledPinRed, HIGH);
> button1.update(0);
> systemCard.update((float)xFrequency);
>     // Pause the task fo 20s
> vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
>     //vTaskDelay(20000 / portTICK_PERIOD_MS);
> digitalWrite(ventMain1, LOW);
> digitalWrite(ventOn1, LOW);
> digitalWrite(ledPinRed, LOW);
> unBlock = 1;
> vTaskDelete(NULL); //spustí se jen jednou
>   }
> }
>
>
>
> po 2. 8. 2021 v 16:11 odesílatel Jaroslav Buchta 
> <jaroslav.buchta na hascomp.cz <mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz>> napsal:
>
>   A zrovna nad tim badam a jedna vec mi nejde do hlavy:
>   v modulu port.c je obsluha
>
>   BaseType_t xPortSysTickHandler( void )
>   {
>       BaseType_t ret;
>
>       portbenchmarkIntLatency();
>       traceISR_ENTER(SYSTICK_INTR_ID);
>       ret = xTaskIncrementTick();
>       if( ret != pdFALSE )
>       {
>           portYIELD_FROM_ISR();
>       } else {
>           traceISR_EXIT();
>       }
>       return ret;
>   }
>
>   Je logicky umistena v IRAM sekci ale proc??? Funkce nema
>   specifikovany IRAM_ATTR, ani v hlavicce.
>   zrovna tak BaseType_t xTaskIncrementTick( void ) v tasks.c
>
>   Tady uz treba attribut je
>   void IRAM_ATTR esp_vApplicationTickHook(void)
>   {
>       int n;
>       int core = xPortGetCoreID();
>       for (n=0; n<MAX_HOOKS; n++) {
>           if (tick_cb[core][n]!=NULL) {
>               tick_cb[core][n]();
>           }
>       }
>   }
>
>   Funkce se vnoruji v tomto poradi.
>
>   Zkousel jsem se povesit na hook od toho casovace a funguje to, jak
>   z Flash, tak z IRAM (to je asi rozumnejsi, kdyz je to v ISR)
>
>
>   Dne 02.08.2021 v 12:32 Jaroslav Buchta napsal(a):
>>   At to ctu stale dokola, nevidim prostor pro zkraceni FreeRTOS -
>>   ESP32 - — ESP-IDF Programming Guide latest documentation
>>   (espressif.com)
>>   <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/freertos.html#task-api>
>>   Jen je tam upozorneni, ze je nejista prodleva, kdy bude zavolana
>>   funkce a az od te doby se to pocita. vTaskDelayUntil bude mit asi
>>   jediny rozdil v tom, ze je tam dany cas ukonceni cekani jako
>>   parametr, u vTaskDelay se tato hodnot asi ulozi v okamziku volani.
>>   A i tak by se jednalo spis o milisekundy nez sekundy...
>>
>>   Koukam na to, ze ty funkce pracuji v principu uplne stejne,
>>   pouziji pro uspani
>>       prvAddCurrentTaskToDelayedList(...);
>>    jenom jinak pocitaji dobu pro uspani...
>>
>>   Pokud opravdu muze dojit ke zkraceni intervalu, bylo by v systemu
>>   neco velmi spatne. Neprobehne nahodou spis restart?
>>
>>   //////////////////////////////
>>
>>       void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )
>>       {
>>       BaseType_t xAlreadyYielded = pdFALSE;
>>
>>           /* A delay time of zero just forces a reschedule. */
>>           if( xTicksToDelay > ( TickType_t ) 0U )
>>           {
>>               configASSERT( uxSchedulerSuspended[xPortGetCoreID()]
>>   == 0 );
>>               taskENTER_CRITICAL( &xTaskQueueMutex );
>>               {
>>                   traceTASK_DELAY();
>>
>>                   /* A task that is removed from the event list
>>   while the
>>                   scheduler is suspended will not get placed in the
>>   ready
>>                   list or removed from the blocked list until the
>>   scheduler
>>                   is resumed.
>>
>>                   This task cannot be in an event list as it is the
>>   currently
>>                   executing task. */
>>                   prvAddCurrentTaskToDelayedList( xPortGetCoreID(),
>>   xTicksToDelay );
>>               }
>>               taskEXIT_CRITICAL( &xTaskQueueMutex );
>>           }
>>           else
>>           {
>>               mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
>>           }
>>
>>           /* Force a reschedule if xTaskResumeAll has not already
>>   done so, we may
>>           have put ourselves to sleep. */
>>           if( xAlreadyYielded == pdFALSE )
>>           {
>>               portYIELD_WITHIN_API();
>>           }
>>           else
>>           {
>>               mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
>>           }
>>       }
>>
>>
>>
>>       void vTaskDelayUntil( TickType_t * const pxPreviousWakeTime,
>>   const TickType_t xTimeIncrement )
>>       {
>>       TickType_t xTimeToWake;
>>       BaseType_t xAlreadyYielded = pdFALSE, xShouldDelay = pdFALSE;
>>
>>           configASSERT( pxPreviousWakeTime );
>>           configASSERT( ( xTimeIncrement > 0U ) );
>>           configASSERT( uxSchedulerSuspended[xPortGetCoreID()] == 0 );
>>
>>           taskENTER_CRITICAL( &xTaskQueueMutex );
>>           {
>>               /* Minor optimisation.  The tick count cannot change
>>   in this
>>               block. */
>>               const TickType_t xConstTickCount = xTickCount;
>>
>>               /* Generate the tick time at which the task wants to
>>   wake. */
>>               xTimeToWake = *pxPreviousWakeTime + xTimeIncrement;
>>
>>               if( xConstTickCount < *pxPreviousWakeTime )
>>               {
>>                   /* The tick count has overflowed since this
>>   function was
>>                   lasted called.  In this case the only time we
>>   should ever
>>                   actually delay is if the wake time has also   
>>   overflowed,
>>                   and the wake time is greater than the tick time. 
>>   When this
>>                   is the case it is as if neither time had
>>   overflowed. */
>>                   if( ( xTimeToWake < *pxPreviousWakeTime ) && (
>>   xTimeToWake > xConstTickCount ) )
>>                   {
>>                       xShouldDelay = pdTRUE;
>>                   }
>>                   else
>>                   {
>>                       mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
>>                   }
>>               }
>>               else
>>               {
>>                   /* The tick time has not overflowed.  In this
>>   case we will
>>                   delay if either the wake time has overflowed,
>>   and/or the
>>                   tick time is less than the wake time. */
>>                   if( ( xTimeToWake < *pxPreviousWakeTime ) || (
>>   xTimeToWake > xConstTickCount ) )
>>                   {
>>                       xShouldDelay = pdTRUE;
>>                   }
>>                   else
>>                   {
>>                       mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
>>                   }
>>               }
>>
>>               /* Update the wake time ready for the next call. */
>>               *pxPreviousWakeTime = xTimeToWake;
>>
>>               if( xShouldDelay != pdFALSE )
>>               {
>>                   traceTASK_DELAY_UNTIL();
>>
>>                   /* prvAddCurrentTaskToDelayedList() needs the
>>   block time, not
>>                   the time to wake, so subtract the current tick
>>   count. */
>>                   prvAddCurrentTaskToDelayedList( xPortGetCoreID(),
>>   xTimeToWake - xConstTickCount );
>>               }
>>               else
>>               {
>>                   mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
>>               }
>>           }
>>           taskEXIT_CRITICAL( &xTaskQueueMutex );
>>
>>           /* Force a reschedule if xTaskResumeAll has not already
>>   done so, we may
>>           have put ourselves to sleep. */
>>           if( xAlreadyYielded == pdFALSE )
>>           {
>>               portYIELD_WITHIN_API();
>>           }
>>           else
>>           {
>>               mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
>>           }
>>       }
>>
>>
>>   Dne 02.08.2021 v 12:09 as5s napsal(a):
>>>
>>>   Netusim ako to presne funguje, ale v dokumentacii na to upozornuju.
>>>
>>>   ale je mi cudne ze sa to skrati. O kolko sa to skrati?
>>>
>>>   Myre
>>>
>>>
>>>   On 2. 8. 2021 10:35, Jaroslav Buchta wrote:
>>>>   To jako opravdu vTaskDelay muze fungovat nespolehlive, teda
>>>>   jeste k tomu se zkratit?
>>>>   To snad primo pocita systemova preruseni od casovace (default
>>>>   tusim 100Hz), ze by se nejaky nestihly bych jeste pochopil...
>>>>
>>>>   Dne 02.08.2021 v 9:49 as5s napsal(a):
>>>>>
>>>>>   Dobry den,
>>>>>
>>>>>   skuste pozriet na vTaskDelayUntil()
>>>>>
>>>>>   https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/freertos.html#_CPPv415vTaskDelayUntilPC10TickType_tK10TickType_t
>>>>>   <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/freertos.html#_CPPv415vTaskDelayUntilPC10TickType_tK10TickType_t>
>>>>>
>>>>>   mozno vam to bude stacit.
>>>>>
>>>>>   Myre
>>>>>
>>>>>   On 2. 8. 2021 9:45, Jan Půhoný wrote:
>>>>>>   Dobrý den,
>>>>>>
>>>>>>   mám tady další zádrhel - mějme funkci, která ovládá výstupní
>>>>>>   piny, potřebuji po nastavení udžet cca 20 sekund v HIGH a pak
>>>>>>   vrátit vše do low. Jedná se o otevítání a zavírání ventilu.
>>>>>>   Přidal jsem tedy mezi to vTaskDelay(20000 /
>>>>>>   portTICK_PERIOD_MS); , problém je v tom, že někdy se to
>>>>>>   zpoždění značně zkrátí a ventil zůstane napolo otevřený. Jak
>>>>>>   se toto dá ošetřit aby se vTaskDelay(20000 /
>>>>>>   portTICK_PERIOD_MS); nikdy nemohlo zkrátit a bylo dodrženo.
>>>>>>
>>>>>>   Volám to pak standardně přes xTaskCreatePinnedToCore() ....
>>>>>>
>>>>>>   void vent1On(void * parameter){
>>>>>>   for(;;){ // infinite loop
>>>>>>   button1.update(1);
>>>>>>   digitalWrite(ventMain1, HIGH);
>>>>>>   digitalWrite(ventOn1, HIGH);
>>>>>>   digitalWrite(ledPinRed, HIGH);
>>>>>>       // Pause the task fo 20s
>>>>>>   vTaskDelay(20000 / portTICK_PERIOD_MS);
>>>>>>   digitalWrite(ventMain1, LOW);
>>>>>>   digitalWrite(ventOn1, LOW);
>>>>>>   digitalWrite(ledPinRed, LOW);
>>>>>>   vTaskDelete(NULL); //spustí se jen jednou
>>>>>>     }
>>>>>>   }
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>   xTaskCreatePinnedToCore(
>>>>>>       vent1On,    // Function that should be called
>>>>>>       "vent1On",   // Name of the task (for debugging)
>>>>>>       1000,            // Stack size (bytes)
>>>>>>       NULL,            // Parameter to pass
>>>>>>       1,               // Task priority
>>>>>>       NULL,            // Task handle
>>>>>>       0            // Core 1/0
>>>>>>     );
>>>>>>
>>>>>>   HP
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>   so 31. 7. 2021 v 8:27 odesílatel Jan Půhoný
>>>>>>   <konference na puhy.cz <mailto:konference na puhy.cz>> napsal:
>>>>>>
>>>>>>     Díky, zkusil jsem jak 2000 tak 4000 ale stále stejné.
>>>>>>     Resetuje se to pořád dokola s tímto:
>>>>>>
>>>>>>     rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
>>>>>>     configsip: 0, SPIWP:0xee
>>>>>>     clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
>>>>>>     mode:DIO, clock div:2
>>>>>>     load:0x3fff0018,len:4
>>>>>>     load:0x3fff001c,len:1044
>>>>>>     load:0x40078000,len:10124
>>>>>>     load:0x40080400,len:5828
>>>>>>     entry 0x400806a8
>>>>>>
>>>>>>     *Ale zjistil jsem, že to dělá jen pokud to napájím z USB.
>>>>>>     Když to dám přímo do svého zapojení, kde je pořádná
>>>>>>     kapacita na Vin, tak to drží. Takže skutečně jen problém
>>>>>>     s napájením.*
>>>>>>
>>>>>>     Teď už to budu programovat jen přes OTA, takže vyřešeno.
>>>>>>
>>>>>>     HP
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>     so 31. 7. 2021 v 6:44 odesílatel Jaroslav Buchta
>>>>>>     <jaroslav.buchta na hascomp.cz
>>>>>>     <mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz>> napsal:
>>>>>>
>>>>>>       kod jsem nezkoumal ale na prvni pohled mi prijde maly
>>>>>>       zasobnik pro
>>>>>>       vlakno, tady je to tusim v btech. dal bych 2 nebo 4K
>>>>>>       na zkousku
>>>>>>       _______________________________________________
>>>>>>       HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>>>>       <http://www.HW.cz>
>>>>>>       Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>>>>>       http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>>>       <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>   _______________________________________________
>>>>>>   HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>>>>>   Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>>>>>   http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>>>>
>>>>>   _______________________________________________
>>>>>   HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>>>>   Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>>>>   http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>   _______________________________________________
>>>>   HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>>>   Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>>>   http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>>
>>>   _______________________________________________
>>>   HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>>   Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>>   http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>
>>
>>
>>   _______________________________________________
>>   HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>   Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>   http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>
>
>   _______________________________________________
>   HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>   Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>   http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>   <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210803/739a1500/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Hw-list