Displej LFD028BUE-103A

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Pondělí Květen 18 21:47:25 CEST 2020


Chce to zacat tie displeje vyrabat... Znicime dalekovychodniarov! :-)

JW

----- Original Message ---------------
:-)

Udìlat èerný výlisek a bíle patlat vnitøky ohrádek je urèitì nároènìjší. A
když se náhodou ta bílá dostane na èelo, je daný ks k vyøazení.

Subj. je právì super low cost. Jeden bílý výlisek a pøední strana èernì
napatlaná. Když se trochu èerné dostane do ohrádky, tak není vidìt.

PHDalší informace o konferenci Hw-list