RE: Vysílání na 20m

Holec Jiří Jiri.Holec na o2its.cz
Pondělí Březen 2 21:26:50 CET 2020


https://www.airzone.tv/news/balony-z-brna-se-vydaly-na-cestu-kolem-sveta-jen-nejstastnejsim-se-to-podari/?fbclid=IwAR1NagNPBtRJcgBKzTxz7JKCq5eo2oJQVRqqEO51Cc4K3BLd7W48kPiAPkc

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Šerých Jakub
Sent: Monday, March 02, 2020 12:42 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: RE: Vysílání na 20m

Mimochodem, dnes je druhý ročník picoballoon chalenge pořádané brněnskou hvězdárnou na Mount Boo.
https://www.hvezdarna.cz/wp-content/uploads/picoBalloon-Challenge-2020.pdf

Na https://tracker.habhub.org/ je vidět u Brna minimálně 3 balóny.

Jakub Šerých

From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz<mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>> On Behalf Of Šerých Jakub
Sent: Sunday, March 1, 2020 10:38 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz<mailto:hw-list na list.hw.cz>>
Subject: RE: Vysílání na 20m

Zcela určitě.
Nejlepší vstupní bod do problematiky (pro ČR) je tady:
https://www.caa.cz/dokumenty/navody/odpovedi-na-nejcastejsi-otazky-faq/letadla-bez-pilota-na-palube/provoz-balonu-bez-pilota-na-palube/

Jakub Šerých

From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz<mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>> On Behalf Of Pavel Hudecek
Sent: Sunday, March 1, 2020 10:30 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz<mailto:hw-list na list.hw.cz>>
Subject: RE: Vysílání na 20m

Je známo, jaké jsou ohledně toho co se smí vypustit limity?

PH

Od: Šerých Jakub<mailto:Serych na panska.cz>
S letadlem jsem si 100%ně jist, jinak bych do toho nešel (taky lítám, takže před tím mám velký respekt).

Jsou v zásadě dva typy HAB (High Altitude Balloons). Jedněm jde o to vyletět co nejvýše, nafotit si Zemi z cca 30 km, bustnout a na padáku pak dovézt zařízení zpět na Zemi a nejlépe ho dohledat. Ti používají latexové balóny různých rozměrů (od pár svázaných pouťových až po velké meteorologické (na zemi průměr cca 2m, ve výšce před burstem třeba i 10m a i toto létá každodenně po celém světě díky meteorologii v řádově stovkách kusů mezi letadly)).  :-)

Druhé skupině (a ta právě přitahuje mě) jde o to si jen tak polétat, ale zato v pořádných měřítcích. :-)) Ta používá tzv. floatery, což jsou fóliové balónky (takové ty postříbřené nabarvené co děti nosí z poutí). Ty se před startem naplní jen tak, aby unesly zátěž a měli tak 2g tahu navíc. To znamená, že při vypuštění to vypadá asi jako když na igeliťáku od rohlíků uděláte v sámošce uzel. Při stoupání se plyn uvnitř rozpíná, takže balónek se čím dál víc tlakuje. Jenže ta fólie je celkem pevná a nepoddajná, takže v určité výšce dojde k zeslábnutí tahu přesně na nulu a balónek pluje v této hladině na principu panáčka potápěče, co se dává do pet lahví a ovládá se jejich zmáčknutím.  Ve skutečnosti je ta rovnováha strašně citlivá na teplotu, takže balónky (i když se většinou používají průhledné) typicky v noci klesají třeba o 2km níže a po východu slunce zase stoupnou nahoru.Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.

Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.

Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.
___________________________________________________________________________________________

The message sender reserves the right, under penalty of nullity, to conclude the contract in writing; the written form is considered the only form of instrument to be signed by authorized representatives of the parties or its converted form electronically. No other form of arrangement cannot be considered as validly and effectively contracted and content of the email cannot be considered as a proposal for the conclusion of any contract. The message sender also precludes the adoption of any offer simply the behavior of any contracting party in particular the granting or taking of performance.

Any fact that could arise from the communication contained in this e -mail cannot be taken as binding promise of transaction, which required the sender to contract or cannot be taken as a waiver or debt forgiveness by the sender of the message until it will be confirmed in writing in paper form and signed by an authorized representative of the message sender.

Reply of the message sender with any amendment or variation is not accepting the offer to conclude a contract, even if not substantially alter the terms of the offer. The message sender excludes modified acceptance of the offer.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200302/b617304f/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Hw-list