openscad - 3d z dvou ploch

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Neděle Duben 19 21:08:47 CEST 2020


> Napøíklad pokud má tøi stìny, je to triedr

Hm, a ako taky trojsten (triedr) vyzera?

wek


----- Original Message ---------------

> Jestli je to nadefinované jako skupiny bodù, šlo by z toho udìlat polyhedron.
> ruznych mistech, ale jak z toho udelat polyhedron mne nenapada...
> Napsal bych si program ve VB, kterej ten polyhedron vygeneruje.Polyhedron se èesky øekne mnohostìn, též polyedr. Napøíklad pokud má tøi
stìny, je to triedr, ètyøi stìny tetraedr atd.


J. HanzalDalší informace o konferenci Hw-list