RE: Programování STM32 - přerušení

cizek.milan na seznam.cz cizek.milan na seznam.cz
Neděle Říjen 27 21:47:05 CET 2019


Ahoj,

postupně pokračuji, ale zadrhl jsem se na UARTu a nevím jak dál. Problém je, že se mi vůbec nezavolá HAL_UART_RxCpltCallback.
Používám asynchronní mód, standardní nastavení portu 9600...
Nevím jestli s prvním přijetím, ale při krokování končím v HAL_UART_ErrorCallback. Ale nevím proč tomu tak je. V gState mám normálně ready, nevím tedy, na jakou chybu se zaměřit.

Nastavení portu:
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 9600;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;

https://snipboard.io/vsOzct.jpg

Ještě mě napadá, jestli nemůže být nějaký problém s časováním. Četl jsem, že časování každého uartu lze někde přiřadit (APB?).
Nějak nevím, čeho se chytit. :(
M.Další informace o konferenci Hw-list