Re: Tonery za odvoz/čokoládu

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Čtvrtek Květen 16 22:56:23 CEST 2019


Dne čt 16. kvě 2019 20:25 uživatel Holec Jiří <Jiri.Holec na o2its.cz> napsal:

> Ahoj,
>
>
>
> Pokud máte někdo zájem tak okolí Vysokého Mýta, Litomyšl, … případně bych
> to časem dopravil do Pardubic za odvoz originál toner pro HP 5Si, 5SiMX
> C3909 a pro HP 4L, 4P, 4ML, 4MP výrobce XEROX.
>
>
>
> Jirka
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> *Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat
> smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována
> pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,
> případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání
> nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto
> emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního
> vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým
> chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím
> plnění.*
>
>
>
> *Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v
> tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by
> zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za
> vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do
> doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem
> oprávněného zástupce odesílatele zprávy.*
>
>
>
> *Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo
> odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně
> nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci
> nabídky.*
>
>
> *___________________________________________________________________________________________*
>
>
>
> *The message sender reserves the right, under penalty of nullity, to
> conclude the contract in writing; the written form is considered the only
> form of instrument to be signed by authorized representatives of the
> parties or its converted form electronically. No other form of arrangement
> cannot be considered as validly and effectively contracted and content of
> the email cannot be considered as a proposal for the conclusion of any
> contract. The message sender also precludes the adoption of any offer
> simply the behavior of any contracting party in particular the granting or
> taking of performance.*
>
>
>
> *Any fact that could arise from the communication contained in this e
> -mail cannot be taken as binding promise of transaction, which required the
> sender to contract or cannot be taken as a waiver or debt forgiveness by
> the sender of the message until it will be confirmed in writing in paper
> form and signed by an authorized representative of the message sender.*
>
>
>
> *Reply of the message sender with any amendment or variation is not
> accepting the offer to conclude a contract, even if not substantially alter
> the terms of the offer. The message sender excludes modified acceptance of
> the offer.*
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190516/c9224152/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list