Re: Jak na podsvícení LCD displeje 16x2

Robert Baranka hwlist na centrum.sk
Úterý Červenec 24 22:31:36 CEST 2018


lenže p. Labaj potrebuje stabilizovať prúd diódami s Uf 4,2V zo zdroja 
4,5V, preto je toto jednoduché zapojenie nepoužiteľné

ja by som použil riešenie p. Buchtu
alebo stabilizovať tých 4,5-5,5V napr. 
https://www.tme.eu/sk/details/ap2127k-adjtrg1/stabilizatory-napatia-regulovane-ldo/diodes-incorporated/ 
a potom odpor...
robo

Dňa 24. 7. 2018 o 22:12 Radek Koutský napísal(a):
> TUN = transistor universal NPN...pravěké označení obyč. tranzistorů na cokoli.
>
> Funguje mi to naprosto v pohodě, nevím, proč by to mělo fungovat od 1V, když ani to nebude stačit na napájení logiku LCD...
>
> Toto zapojení používám všude tam, kde potřebuji konstantní proud bez ohledu na napětí...naprosto jednoduché a "za pár haléřů".
>
>
> R.
>
>
>
> Dne 24.7.2018 v 16:48 Petr Labaj napsal(a):
>> Jak prosím øešíte podsvícení tìch nejobyèejnìjších LCD displejù 16x2 znakù?
>>
>> Tyto displeje mívají LEDkové podsvícení, kde Uf tìch LED je 4.2V.
>> Takže pøi napájení z 5V zbývá strašnì málo na nìjakou stabilizaci proudu.
>>
>> Tradiènì se asi øeší jenom nìjakým omezovacím odporem. S pøesným
>> stabilizátorem 5V to celkem mùže fungovat slušnì. Ale tøeba pøi napájení
>> z USB, kdy napájecí napìtí mùže být v rozsahu 4.5-5.5V, už to vychází
>> hodnì špatnì (úbytek na pøedøadném odporu 0.3-1.3V, takže o nìjaké
>> stabilizaci už se nedá mluvit).
>>
>> Jistì by se to dalo øešit složitì - buï samostatnì pomocí nìjakého operáku,
>> nebo spoluprací s MCU a mìøením na nìjakém malém odporu.
>> Ale je to snad tak èasto používaná souèástka (aspoò v minulosti), že už
>> na to
>> urèitì musel nìkdo vymyslet nìjaké elegantní zapojení s 1-2 tranzistory,
>> ne?
>>
>> Nemáte prosím nìkdo tip?
>>
>> Díky.
>> PL
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list