Re: Jak na podsvícení LCD displeje 16x2

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Úterý Červenec 24 21:48:35 CEST 2018


> Vezmete si obyèejný TUN

Co je to TUN?

> zapojíte ho tak, že z báze do GND budou 2 diody (napø. 4148) jedna se vyrovná úbytku pøechodu a druhá bude tvoøit další potøebný úbytek, 
> který se promítne na rezistoru, který dáte z emitoru do GND. Na tomto rezistoru si stanovíte proud, který má procházet pøes podsvícení.
> Další vhodný rezistor dáte mezi VDD a bázi.

Toto bohuzial nesplna podmienku ubytku 0.3V, bude to fungovat az od cca 1V. 

> Constant current diodou??
> https://en.wikipedia.org/wiki/Constant-current_diode
> https://cz.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Current-Regulator-Diodes/_/N-ax1ml

Toto trpi tym istym problemom - tie minimalne napatia su obvykle okolo 1V -
a vlastne viacmenej z toho isteho dovodu, ze je "stabilizacny"
"spatnovazobny" (ako sa to vezme) rezistor v emitore/source, t.j. v serii
so zatazou (podsvietenim).

Mnou navrhovane riesenie (v prilohe) viacmenej funguje az do 0.3V, za cenu
toho, ze cele to zapojenie berie asi 30mA z coho len asi tretina ide do
podsvietenia (prava LED, D2).

wek----- Original Message ---------------

Subject: Re: Jak na podsvícení LCD displeje 16x2
   From: Jindrich Fucik <fulda at seznam.cz>
   Date: Tue, 24 Jul 2018 20:40:10 +0200
     To: hw-list at list.hw.cz

Constant current diodou??
https://en.wikipedia.org/wiki/Constant-current_diode
https://cz.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Current-Regulator-Diodes/_/N-ax1ml

Dne 24.7.2018 v 16:48 Petr Labaj napsal(a):
> Jak prosím øešíte podsvícení tìch nejobyèejnìjších LCD displejù 16x2 znakù?
> 
> Tyto displeje mívají LEDkové podsvícení, kde Uf tìch LED je 4.2V.
> Takže pøi napájení z 5V zbývá strašnì málo na nìjakou stabilizaci proudu.
> 
> Tradiènì se asi øeší jenom nìjakým omezovacím odporem. S pøesným
> stabilizátorem 5V to celkem mùže fungovat slušnì. Ale tøeba pøi napájení
> z USB, kdy napájecí napìtí mùže být v rozsahu 4.5-5.5V, už to vychází
> hodnì špatnì (úbytek na pøedøadném odporu 0.3-1.3V, takže o nìjaké
> stabilizaci už se nedá mluvit).
> 
> Jistì by se to dalo øešit složitì - buï samostatnì pomocí nìjakého operáku,
> nebo spoluprací s MCU a mìøením na nìjakém malém odporu.
> Ale je to snad tak èasto používaná souèástka (aspoò v minulosti), že už 
> na to
> urèitì musel nìkdo vymyslet nìjaké elegantní zapojení s 1-2 tranzistory, 
> ne?
> 
> Nemáte prosím nìkdo tip?
> 
> Díky.
> PL
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list at list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list at list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-listDalší informace o konferenci Hw-list