OT: jak nastavit polarizacni filtr na kamere v aute?

Jaroslav Lukesh lukesh na seznam.cz
Pátek Říjen 13 16:34:50 CEST 2017


Dobrý den,

jak optimálnì nastavit polarizaèní filtr na kameøe v autì? Na tmavou oblohu 
asi ne. Na minimáùlní odraz interiéru od èelního skla? Nebo je na to nìjaký 
odzkou¹ený úhel?

Dìkuji, JL. Další informace o konferenci Hw-list