ESP v rezimu AP

Tomáš Koželuh mr.death na ipq.cz
Pátek Říjen 13 09:19:14 CEST 2017


Nedal by se limitující poèet obejít pøipojením více èidel na jedno ESP8266?

> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of hwnews konference
> Sent: Friday, October 13, 2017 8:54 AM
> To: HW-news
> Subject: Re: ESP v rezimu AP
> 
> Aha to je zajimava informace ... mate nekdo vyzkouseno kolik to tech klientu ustoji? S
> temi 10 bych asi mohl na lodi vystacit, ale zajimalo by mne to i pro dalsi aplikace.
> 
> Jeste dotaz...je mozne kombinovat ESP32 s ESP8266? Ciste logicky bych rekl, ze by to
> melo byt naprosto jedno.
> 
> RV
> 
> 
> Dne 13. øíjna 2017 6:51 Pavel Brychta <pavel.brychta na duhasys.eu> napsal(a):
> 
> 
> 	Standardnì (tedy v notaci Arduino core pro ESP8266) je AP re¾im limitován na 4
> klienty. Dá se to zmìnit modifikací posledního parametru ve WiFi.softAP(), ale
> maximum, které jsem zkou¹el je 10. Jako webový server doporuèuji pou¾ít async verzi -
> je výraznì výkonnìj¹í a obslou¾í více klientù souèasnì.
> 
> 	P.B.
> 
Další informace o konferenci Hw-list