Re: WiFi anténa ?

Miroslav Mraz mrazik na volny.cz
Čtvrtek Říjen 12 18:19:47 CEST 2017


A kdy¾ o tom tak pøemý¹lím, pojem izotropie musí být _v¾dy_ uvádìn s 
dimenzí prostoru ke kterému se vztahuje, jinak je to blbost. Z izotropie 
normálního 3D prostoru vyplývá zákon zachování momentu hybnosti, ale 
izotropní je celý 4D èasoprostor (pokud je plochý, lépe øeèeno s 
Minkowského metrikou). Pøidání dal¹ích rovin otáèení má za následek 
je¹tì Lorenzovskou invarianci, ze které pak plyne u¾ ménì zjevné 
zachování spinu. Tak¾e asi mù¾e být definována i izotropie v rovinì, jen 
je nutné to explicitnì uvést. Stejnì tak u izotropního záøièe by mìlo 
být explicitnì uvedeno "ve 3D prostoru", i kdy¾ si izotropnost ve 4D 
èasoprostoru neumím pøedstavit a pro záøiè je to patrnì blbost.

Mrazík

Dne 12.10.2017 v 17:40 Miroslav Mraz napsal(a):
> Já bych øekl, ¾e termín "v¹esmìrový" je spí¹ marketingový a myslí se tím 
> obvykle v rovinì, proto¾e vìt¹ina lidí neumí lítat. Správnìji by bylo 
> pou¾ít termín "izotropní" i kdy¾ by to vlastnì mìlo být synonymum. 
> Podobný drobný rozdíl je tøeba (v èe¹tinì) mezi pojmy "plocha" a 
> "rovina". V¾dy» plocha by mìla být podle názvu také plochá, èili rovná. 
> Ale není tomu tak, plocha mù¾e být køivá. Prostì ten speciální (a 
> pomìrnì potøebný) termín pro rovnomìrné vyzaøování v rovinì v èeském 
> jazyce chybí, tak si to obchodníci zjednodu¹ili na výraz "v¹esmìrový". 
> To se docela ujalo, ale vznikají tím nedorozumìní.
> 
> Mrazík
> 
> Dne 12.10.2017 v 17:14 Jan Waclawek napsal(a):
>> Njn, takze to je taka vhodne upravena definicia vsesmerovosti... 
>> Tipujem ze
>> to bude aj za tou povodnou poziadavkou, mat tu antenu vsesmerovu ale
>> nemusi vysielat za seba ani hore ani dole...
>>
>> (teraz neviem akeho smajlika mam dat, skor smutneho nez veseleho)
>>
>> wek
>>
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


Další informace o konferenci Hw-list