kicad - cosi nejde smazat

Robo robomail na atlas.cz
Pondělí Říjen 9 13:46:34 CEST 2017


https://forum.kicad.info/t/unknown-white-crosshair-mark-on-pcb/3274Dne 9.10.2017 v 12:37 Jaroslav Lukesh napsal(a):
> Dobrý den,
> 
> navrhuji jednostrannou desku a mám zapnutou jenom vrstvu F.Cu, ve 
> Vykreslit je v¹ecko zru¹ené. Pøesto mám na desce tuhle díru nebo co to 
> je a teèku na F.Cu. Kdy¾ dám vykreslit obrysy, tak je kolem toho vykreslí.
> 
> Smazat mi to samozøejmì nejde.
> 
> Prostì se to tam najednou "samo" objevilo.
> 
> Je nìjaký zpùsob, jak se toho zbavit?
> 
> Dìkuji, JL.
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


Další informace o konferenci Hw-list