Re: sériová konzola - automatické posílání příkazů

Ales Prochaska, Divesoft prochaska na divesoft.cz
Úterý Listopad 14 11:21:21 CET 2017


> Nemá někdo nějaký tip, čím posílat souhrn nějakých příkazů - automaticky?
> Používám Putty , na takovou funkcionalitu by to asi chtělo něco jiného.
> Nemáte doporučení?
> Našel jsem třeba tohle:
> https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/terminal-seriovy-terminal-pro-windows.html
> Ale jako neprogramátor nejsem schopen v tom nic stvořit. ( Pascal? )

> Prakticky se mi jedná o to, aby se po nějakém čase ( 20sec. ) z terminálu
> automaticky odeslalo např
> display port 0/3
> pauza
> display port 0/4
> pauza
> display port 0/5


Stáhněte si Free Pascal z freepascal.org, k tomu unit "serial" od
autorů Luis R., Hilario B. ze stejného serveru a pak stačí zcela
jednoduchý program viz níže.

Aleš Procháska


{$mode console}
uses serial,sysutils;

var
 handle   : TSerialHandle;
 n      : integer;
 prikaz   : string;

begin
 handle:=SerOpen('COM1');
 SerSetParams(handle,115200,8,NoneParity,1,[]);

 prikaz:='display port 0/3';
 n:=SerWrite(handle,prikaz,length(prikaz));
 SerFlush(handle);

 sleep(1000); //milisekundy

 prikaz:='display port 0/5';
 n:=SerWrite(handle,prikaz,length(prikaz));
 SerFlush(handle);

 SerClose(handle);
 end.

Další informace o konferenci Hw-list