Připojení k síti

Stanislav Šmejkal smejkal na smejkal.com
Čtvrtek Březen 24 19:50:07 CET 2016


Dobrý večer všem,

potřeboval byh poradit o elektricko stavebním problémem. Stavíme 
novostavbu a projektová dokumentace řeší přípojku elektro těmito slovy:

-------------------------------------------------------------------------
Napojení

Objekt bude napojen z nové rozvodné skříně, která bude umístěná na 
okraji řešeného pozemku 968/3. Odtud povede přípojka NN k novostavbě. V 
místě klubovny budou kabely zasmyčkovány na rozvody v kabelové skříni. 
Napěťová soustava: 3+PEN, 50Hz, AC, 3x230/400V, TN-C.

Přípojka

Přípojka začíná vyvedením sekundárního kabelového rozvodu NN – 0,4 kV ze 
sloupu elektrického vedení do rozvodné skříně. Přípojkový kabel je 
čtyržilový o průřezu minimálně NAYY 4x16mm2. Přípojková skříň (hlavní 
domovní skříň HDS) obsahuje pojistky, které jistí přívodní vedení k 
elektroměrové rozvodnici. Přípojková skřín musí být plombovatelná anebo 
s uzávěrem na speciální klíč.

Vzdálenost od ostatních přípojek objektu a veřejných sítí respektuje ČSN 
736005 (Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury). Napájecí 
kabely budou uloženy v kabelových rýhách hloubky 120cm ve zpevněném 
terénu (komunikace, parkovací plochy), v hloubce 80cm ve volném terénu a 
v hloubce 35cm v chodníku.
-------------------------------------------------------------------------
Ve výkresové části není nic.

E.ON se k tomu staví tak, že si máme skříň vybudovat a pak ji dát 
revizi. A ideální by prý bylo přesunout do ní i stávající elektroměr k 
veřejnému osvětlení.

Stavební firma se k věci moc nemá, projektanti se tváří, že mají dávno 
hotovo a zaměstannec E.ONu se na místo nechce ani přijet podívat a 
domluvit. Jak byste doporučili postupovat?

Standa



Další informace o konferenci Hw-list