B nebo A

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Sobota Srpen 27 16:39:02 CEST 2016


Asi je to pro ostatní v tomto vedru moc náročné:-)

PH

-----Původní zpráva----- 
From: Miroslav Mraz
Oprava:
místo ...libovolnou funkci, jejíž gradient je nulový...
má samosebou být ... gradient libovolné (skalární) funkce ... jinak to
nedává smysl. Čekal jsem, že to někdo opraví ...

Mrazík

Dne 27.8.2016 v 09:57 Miroslav Mraz napsal(a):
> Feynmanovy přednášky bohužel nemám, ale pochybuji, že by zrovna tohle
> všichni před vámi přehlédli. Dvě stručné poznámky k problematice
> 1. Vektorový potenciál je potenciál. Lze ho tedy volit do jisté míry
> libovolně - je možné přidat k němu konstantu nebo dokonce libovolnou
> funkci, jejíž gradient je nulový (rot grad = 0) a výsledné pole B se
> nezmění. To, že se obvykle volí tzv. Lorenzova kalibrační podmínka je
> věcí dohody, která takto významně zjednodušuje rovnice.
> 2. Maxwellova teorie elmg. pole je teorie relativistická. Za mých
> mladých let se ještě na FELu učilo, jak aplikací Lorenzovy transformace
> na Coulombův zákon dostaneme právě Maxwellovy rovnice. Čímž chci říct
> pouze to, že nelze oddělit elektrickou a magnetickou složku pole - lze
> najít vztažnou soustavu, kde B=0, přičemž E!=0 a naopak v jiné soustavě
> může být B!=0 a E=0 a pořád je to stejné pole. Další informace o konferenci Hw-list