OT Kdo registroval domenu...

Tom Meinlschmidt hw na meinlschmidt.org
Čtvrtek Květen 28 15:47:26 CEST 2015


vzhledem k tomu, ze cned.cz smeruje na to .eu, pak

domain:    cned.cz
registrant:  SUB-877606
nsset:    INETADMIN
registrar:  REG-GRANSY
registered:  25.03.2015 16:42:05
expire:    25.03.2016

contact:   SUB-877606
name:     Filip Zelenka
address:   Vazovova 2758/7
address:   Bratislava
address:   81107
address:   SK
phone:    +421.901218811
e-mail:    filipzelenka6 na gmail.com
registrar:  REG-GRANSY
created:   25.03.2015 16:42:05

tm

> On May 28, 2015, at 12:51 , RV <vicek.radek na cpost.cz> wrote:
> 
> Nene tohle je majitel hostingu Elbia, kde bezi ten smeckovej web....to je jedno uz je to vyreseno a zrejme to pujde na PCR.
> 
> Radek Vicek
> 
> 
> Dne 28.5.2015 v 12:38 Šerých Jakub napsal(a):
>> Domain
>> Domain name 	cned-ea.eu
>> Status 	REGISTERED (What this means)
>> Registered 	March 25, 2015
>> Expiry date 	March 25, 2016
>> Last update 	March 25, 2015, 4:40 pm
>> Registrant
>> Language 	Slovak
>> Email 	
>> Onsite
>> Name 	Jozef Sudolsky
>> Organisation 	ELBIA, s. r. o.
>> Language 	Slovak
>> Address 	
>> 
>> Phone 	
>> Fax 	
>> Email 	
>> Registrar
>> Organisation 	Gransy s.r.o.
>> Website 	subreg.cz
>> 
>> 
>> Jakub Šerých
>> 
>>> -----Original Message-----
>>> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of RV
>>> Sent: Thursday, May 28, 2015 9:38 AM
>>> To: HW-news
>>> Subject: OT Kdo registroval domenu...
>>> 
>>> Zdravim,
>>> 
>>> mame podezreni, ze na nas nekdo sije boudu a proveruji servery a domeny
>>> odkud chodi objednavky...nicmene nevim jak se dobrat nejakeho infa o
>>> domene: cned-ea.eu
>>> 
>>> Na webu www.eurid.eu jsem se niceho nedobral.
>>> 
>>> 
>>> --
>>> Radek Vicek
>>> 
>>> ---------------------------------
>>> 
>>> Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje
>>> možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami.
>>> Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za
>>> podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku
>>> podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky
>>> jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za
>>> nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné
>>> ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
>>> 
>>> 
>>> 
>>> Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže
>>> nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění,
>>> tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je
>>> přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to
>>> neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale
>>> vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv
>>> škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>>> 
>>> 
>>> In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p.
>>> hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations,
>>> amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations,
>>> amendments and adjustments may only be subject of further contract
>>> negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the
>>> contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract
>>> negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta,
>>> s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for
>>> whatever reason.
>>> 
>>> 
>>> 
>>> This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you
>>> are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that
>>> any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail
>>> and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error,
>>> please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail
>>> and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not
>>> accept liability for any damage that may be caused by any modifications or
>>> delay in the transmission of it.
>>> 
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> 
> ---------------------------------
> 
> Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
> 
> 
> Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> 
> 
> In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.
> 
> 
> This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

-- 
===============================================================================
Tomas Meinlschmidt, MS {MCT, MCP+I, MCSE, AER}, NetApp Filer/NetCache

www.meinlschmidt.com www.maxwellrender.cz 
===============================================================================Další informace o konferenci Hw-list